– Kommunens ansatte må også vite om erklæringen

Det har gått ti måneder siden Oslo kommune og Sametinget signerte en samarbeidserklæring. Sametingsråd oppfordrer kommunen til å sørge for at alle ansatte i Oslo kommune kjenner til den.

Oslo byrådsleder og Aili Keskitalo

Byrådsleder Raymond Johansen og Sametingspresident Aili Keskitalo undertegnet samarbeidserklæring på samenes nasjonaldag 6.februar i år.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det er viktig at hele byrådet og hele det administrative apparatet til Oslo kommune kjenner til samarbeidserklæringen, og forstår hvordan den forplikter kommunen til å gi et godt tilbud til den samiske befolkningen i Oslo, sier Ann-Mari Thomassen.

Erklæringen ble undertegnet i Oslo Rådhus under feringen av samenes nasjonaldag i år, og skal sikre bysamene en bedre mulighet til å ta vare på eget språk og kultur.

Forventer budsjettøkning

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen mener at kommunens ledelse må være bevisst på at erklæringen må innprentes som nødvendig kunnskap, slik at alle ledd i kommunen vet om den.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Sametinget har hatt møter med to byråder etter at erklæringen ble undertegnet. De er byråd for kultur, idrett og frivillighet og byråd for eldre, helse og sosiale tjenester.

– Vi har fått i gang en bra dialog, spesielt i forhold til å tilrettelegge et tilbud for samiske eldre, med oppstart av helsetreff på Samisk Hus, sier Thomassen.

Med solide valgløfter fra Oslo Ap om å sikre daglig drift av Samisk hus i Oslo, hadde både Sametinget og det samiske miljøet i Oslo store forventninger til byrådets budsjett denne høsten. Det var imidlertid et stort gap mellom søknaden fra Samisk Hus og bevilgningen fra Oslo kommune.

– Det var skuffende, men vi forventer at bevilgningen økes på neste budsjett, og at støtte til drift av Samisk Hus blir en fast budsjettpost i framtidige budsjetter, sier Thomassen.

– Bevisstgjøring og synliggjøring

Selv om samarbeidserklæringen ble undertegnet med stor festivitas på Rådhuset i februar, er det langt i fra alle av de ansatte i kommunen som kjenner til den.

– Oslo kommune må synligjøre og konkretisere denne samarbeidserklæringen i kommunale planer, og det bør legges til rette for medvirkning fra samiske lag og foreninger i planprosessene for å synligjøre samenes behov i kommunen, sier Thomassen.

Sametinget har blant annet etterlyst synliggjøring av samarbeidserklæringen i forbindelse med kommunal planstrategi og planprogram for Oslo kommune.

– Tar problemstillinger løpende

Finansbyråd Robert Steen mener det er svært viktig for Oslo kommune å sikre at samer i Oslo får muligheter til å ivareta sin kultur og sitt språk på best mulig måte.

robert steen

Byråd for finans, Robert Steen, har tro på at samiske interesser i Oslo vil bli godt belyst på årlige møter mellom kommunen og Sametinget.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Denne erklæringen er inngått nettopp fordi samene står i en særstilling som en nasjonal minoritet i Norge, understreker Steen.

Han er ikke uten videre enig med Sametinget i at omtale av samarbeidserklæringen hører med i kommunal planstrategi.

Finansbyråden minner om at erklæringen innebærer faste møter mellom kommunen og Sametinget.

– Dette gjør at vi løpende kan ta opp aktuelle problemstillinger. Rollen til en planstrategi er å løfte behovet for kommunale planer i inneværende bystyreperiode. Byrådet vil bygge sitt arbeid med samespørsmål på den allerede svært omfattende samarbeidserklæringen med Sametinget, uttaler Steen.

Tromsø var den første av byene i Norge til å signere en samarbeidserklæring med Sametinget. Flere andre bykommuner i Norge vurderer å gjøre det samme.

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen og ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen og Oslo-ordfører Marianne Borgen smilte om kapp etter at erklæringen var signert.

Foto: Mette Ballovara / NRK