Oslo kommune svikter samene i jubileumsåret 2017

Oslo kommune er i ferd med å sviktet Oslo-samene. Arbeiderpartiets politikere inviterte til spleiselag for etablering av daglig leder ved Samisk Hus i Oslo, men følger ikke dette opp i sitt budsjettforslag. Dette sier NSR-politiker fra Oslo.

Tor Gunnar Nystad

Tor Gunnar Nystad (NSR) kritiserer Oslo kommune for manglende bevilgning til Samisk hus.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hva har skjedd med invitasjonen om spleiselag, som Oslo kommune kom med i forkant v kommunevalget. Det spørsmålet stiller Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR) fra Sør-Norge valgkrets, Tor Gunnar Nystad.

Skulle øke driftstilskuddet

Nystad er sametingsrepresentant for NSR og medlem i Nærings- og kulturkomiteen på Sametinget. Han sier at Oslo Arbeiderpartis byrådspolitikere ikke har fulgt opp lovnader fra valgkampen i sitt nylig framlagte budsjett. Nystad hadde forventinger om at Arbeiderparti-byrådet ville heve driftsstilskuddet til Samisk Hus i Oslo når de la frem sitt første budsjett for kommunen. - Men det har ikke skjedd, sier Nystad.

Skuffende

Driftstilskudd til Samisk Hus har vært tema ved flere samarbeidsmøter som jeg har deltatt i. I nylig inngåtte samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Sametinget er videreutvikling av Samisk Hus også et sentralt punkt. Det er pr i dag stor differanse mellom Oslo kommunes og Sametingets tilskudd til Samisk Hus.

Med tanke på media utspillene siste året, trodde jeg det var en vilje fra byrådet til å bidra på linje med Sametinget. Det er utrolig skuffende å registrere at byrådet ikke følger dette opp i budsjettarbeidet, sier Nystad.

Oppfyller ikke en undertegnet avtale

I samarbeidsavtalen som ble undertegner av Oslo kommune og Sametinget 6.februar 2016, fremgår det at partene ønsker å styrke formidlingen av samisk språk, kultur og kulturforståelse i skolene og barnehagene i Oslo. I avtalen fremkommer det også at Oslo kommune og Sametinget ser betydningen av Samisk Hus i Oslo, og ønsker å legge til rette for videreutvikling.

Det er denne delen Nystad viser til, og sier at Oslo kommune dermed ikke oppfyller denne delen av avtalen som begge parter har undertegnet.

Satsingsområder

Tor Gunnar Nystad sier at NSR anser det som særdeles viktig å ha et særskilt fokus på samiske språk som er sårbare og utrydningstruede. Han anser det som viktig å etablere språkarenaer, der samiske språk kan og bør revitaliseres og utvikles. Han sier dette må være viktige satsningsområder framover.

– Jeg vil trekke fram at det offentlige samiske språkutvalget, som i sin delrapport påpekte at Oslo som storbykommune og i kraft av å være Norges hovedstad og største by, tildeles særlig ansvar knyttet til samisk språk, sier Nystad

Videreutvikle samisk hus

Dette er for eksempel å sørge for språkarenaer for den samiske befolkningen i Oslo, som nettopp Samisk Hus er. Vi forventer at byrådet i Oslo tar sitt ansvar alvorlig, og blir med på å videreutvikle Samisk Hus til en viktig samisk møte- og språkarena i hovedstaden, avslutter Nystad.

Ingen kommentar

NRK Sápmi har ikke lyktes å komme i kontakt med Oslo kommunes politiske ledelse, for kommentarer til uttalelsene fra Norske Samers Riksforbund.