«Oslo-avtale» gir håp om samisk eldresenter

Flere ansatte ved Samisk hus og helsesenter for samiske eldre er noen av ønskene fra det samiske miljøet i hovedstaden, etter at Sametinget og Oslo kommune signerte samarbeidsavtale.

Henry Ulvenes
Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg blir rett og slett opprømt når jeg ser signaturen til Aili Keskitalo og Raymond Johansen på dette arket, det lover godt, sier Henry Ulvenes.

Papiret som han ser på er en kopi av samarbeidserklæringen mellom Oslo kommune og Sametinget.

Lett foroverlent ved kafebordet på Glassmagasinet i Oslo sentrum skumleser den utflyttede finnmarkingen fra Karasjok samarbeidsavtalen. Innimellom nikker han fornøyd og tar en slurk av kaffekoppen.

Gammel drøm

Under signeringen av samarbeidsavtalen bedyret leder for byrådet i Oslo, Raymond Johansen at de aldri før har hatt et så tett og nært samarbeid med representanter for den samiske befolkningen som nå.

Avtalen skal blant annet sikre at samiske barn og unge får undervisning i samisk og at samer som bor i Oslo får utvikle sitt språk og kultur. Punkt 9. i avtalen handler om helse og omsorgstjenester.

Det er dette punktet som gjør at Henry har tro på at også eldre samer i Oslo vil merke en forskjell etter signeringen.

– Vi er jo flere eldre samer i Oslo som lenge har drømt om at det opprettes et slags samisk helsesenter i Oslo, med tilhørende eldre-leiligheter og fellesarealer til forskjellige arrangementer og aktiviteter, der vi jevnlig kunne fått besøk av samisktalende helsearbeidere, sier han.

Hør dagens radioinnslag om samarbeidsavtalen her:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Inngangspartiet til Samisk hus i Oslo.

Slik ser inngangspartiet til Samisk Hus ut. Her blir de trolig værende også i årene fremover.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Ønsker flere ansatte

Per dags dato har Samisk Hus i Oslo kun en halv stilling besatt. Resten av arbeidet utføres av et knippe frivillige. Nå har styreleder Per Nymo et håp om flere faste ansatte som følge av samarbeidsavtalen. Det kan føre til at Samisk Hus får gjennomført mer informasjonsarbeid og kurs, slik de hele veien har hatt et ønske om.

– Vi håper at Oslo kommune kan bidra mer på området nå, fordi i dag jobber vi på et minimumsnivå. Det finnes mange grupper av samer, og det er viktig for oss å finne ut hvilke behov de har og hva vi kan tilby.

– Hva vet dere om samer i Oslo sine ønsker når det gjelder flere og bedre tilbud?

– Vi intervjuer de brukergruppene vi klarer å finne. Istedet for at vi skal fortelle de hva de kan gjøre på Samisk Hus, kan de fortelle oss hva de ønsker å gjøre.

Les også: Sametingsråd: Oslo kommune går med på samisk språkkrav i barnehage

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Per Nymo.

Stydeleder i Samisk Hus, Per Nymo, har stor tro på at den ferske samarbeidsavtalen vil føre godt med seg for samer i Oslo.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Og de er allerede kommet så smått i gang. Nå starter et månedlig helsetreff for samiske eldre, hvor man kan komme for å få informasjon som skulle være interessant for eldre bysamer. Nymo håper at samarbeidavtalen fører til at Samisk Hus får mer penger og flere ansatte til å gjennomføre lignende tiltak også i fremtiden.

– Vi har hele tiden hatt mye ideer til hva vi ønsker å få gjort, men vi rekker ikke over alt.

Blir værende

Nå jobber Nymo med løsninger som gjør at folk flest lettere skal besøke Samisk Hus. Per i dag må man, ifølge styrelederen, være spesielt interessert for å finne frem. Det ønsker han å gjøre noe med.

– Vi jobber med bedre skilting, blant annet. Inngangspartiet vårt er dårlig, men det ser ikke ut til at vi kommer til å flytte med det første, så vi skal klare oss med det vi har, sier Nymo.

Han er meget fornøyd med at samarbeidsavtalen nå er i boks, og har stor tro på utfallet av den.

– Får vi flere ansatte kan vi hjelpe kommunen med informasjonsarbeid og kursing. Nå virker det også som at de samiske miljøene i byen samarbeider bedre, så ting går veldig i riktig retning, avslutter han.

Her kan du lese hele samarbeidsavtalen på norsk og samisk: Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Oslo kommune

Korte nyheter

 • Stáhtatjállen Suodjalusdepartementan

  Bent-Joacim Bentzen (Gb) la nammadum stáhtatjállen stáhtarádáj Odd Roger Enoksen Suodjalsudepartementan. Bentzen boahtá virges fylkaráden Nordlándan. Bentzen la ajtu Njárgas Nordlándan ja boahtá virges jåhtulakfylkaráden. Bentzen nammaduváj stáhtaráden bierjjedagá.

  Bent-Joacim Bentzen er fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland fylkeskommune.
  Foto: Benjamin Fredriksen / NRK
 • Nammaduváj stáhtatjállen

  Fylkaráde Kristina Sigurdsdottir Hansen (Bb) la stáhtatjállen nammadum stáhtarádáj Bjørnar Selnes Skjæran Æládus – ja guolastusdepartementan. Kristina Sigurdsdottir Hansen la ajtu Færsuollus, ja la Honnesvágen årrum ja virgádam badjelasj 30 jage gånnå lij aj suohkanoajvve Davvenjárga gieldan jages 2007 gitta jahkáj 2019. Sigurdsdottir Hansen nammaduváj dán ámmádij stáhtaráden bierjjedagá.

  Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen
  Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK
 • Ienep åvdåsvásstádusá sunji

  Sån de viertti ienep dahkamusáj åvdås vásstedit, ådå guolástus- ja merraministar Bjørnar Selnes Skjæran. Merragátteháldadus ja merraadnempolitihkka, ja aj ruodná háksamannulahka la dajs bargojs mav de Skjæran galggá åvdåsvásstedit. Duodden aj násjunála merrabargov galggá dåmadit. Dát mierreduváj stáhtaráden bierjjedagá. Dánna ienebuv dan birra lågå.

  Ap-nestleder Bjørnar Skjæran
  Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK