Hopp til innhold

Venter på kremtomt – korona og kvikkleire forsinker innflytting

Samene i Trondheim har fått den beste tomta i byen, men datoen for innflytting forskyves enda et år.

Øvre Bakklandet 52. – skal renoveres og bli samenes møtested i Trondheim.

SENTRALT OG IDYLLISK: Adressen til det samenes fremtidige møtested i Trondheim er Øvre Bakklandet 52. Det er et sentralt og idyllisk sted ved bredden av Nidelven.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi bare gleder oss. Vi vet at ting må ta den tiden det tar for å få et godt resultat, sier leder for det samiske nettverket i Trondheim, Stig Vikan.

Ifjor fikk de beskjed om at kommunen hadde funnet huset som kan bli samenes møtested.

Stig Vikan

VENTER TÅLMODIG: Stig Vikan er leder for Tråanten Saemien Dåehkie. Det er en paraplyorganisasjon for samiske lag og foreninger i Trondheimsområdet. De er ved godt mot selv om renoveringen av samisk hus er forsinket.

Foto: Privat

Så skjedde det to ting som bremset klargjøringen av bygget.

Først stengte koronaviruset landet. Møter og planer forskyves og endres fortsatt daglig.

Så gikk skredet i Gjerdrum.

Selv om det ikke direkte stanset andre byggeprosjekter i Norge, tar kommuner nå grundigere vurderinger før bygging.

Gåsaparken på Øvre Bakklandet i Trondheim. Bygget til venstre skal bli samenes møtested i byen.

GÅSAPARKEN: Rett ved bygget som skal renoveres til samisk møtested ligger Gåsaparken.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Flere utfordringer

Fra før er det kun Oslo av storbyene i Norge som har et samisk hus. I Tromsø jobber de også med planer om å etablere et slikt møtested.

Det er usikkert om de rekker å ha innflyttingsfest før samisk hus i Trondheim, som blir minst et år forsinket.

– Koronaen har forskjøvet ting. Blant annet tilgang på entreprenører og slikt. Så kom kravet om geoteknisk dokumentasjon. Det er rett og slett litt rastekniske ting, forteller han.

Han har fått beskjed om at det ikke blir innflytting neste år, slik de første anslagene gikk ut på.

Som følge av raset på Gjerdrum ble kravet om geotekniske dokumentasjon aktualisert.

Bakklandet er populært område i Trondheim.

NABOLAGET: Bakklandet er et sted som mange turister har på listen over steder de vil se i Trondheim.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Bygget på kvikkleire

Bakklandet i Trondheim er med på oversikten over steder i Norge med kvikkleire.

I 2019 oppdaterte NVE sin veileder for utbygging i kvikkleireområder, og i februar 2021 ble den innarbeidet i Byggteknisk forskrift (TEK-17).

NVE bistår kommuner med råd i enkeltsaker, men de vil ikke si noe om anleggsarbeidet som berører bygget på Bakklandet.

– Jeg kjenner ikke til saken og kan derfor ikke uttale meg om denne, sier sjefingeniør i geoteknikk for NVE Region Midt-Norge, Ingrid Havnen.

Øvre Bakklandet 52 (murhus t.v. bak trærne) fotografert fra motsatt side av Nidelva.

VED NIDELVA: Bygget ligger på kvikkleiregrunn og er like ved Nidelven.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Innflytting 2023

I 2017 var Trondheim vertskap for storstilt feiring av at det var 100 år siden samenes første landsmøte.

– Vi har begynt å få en bevissthet rundt det at det samiske er en viktig del av byen, sier rådgiver i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune, Kjersti Utne.

Hun synes det er leit at renoveringen av bygget på Bakklandet er forsinket.

Kjersti Utne, kommunedirektørens fagstab - faggruppe kultur og idrett.

GODE LØSNINGER: Det aktuelle bygget på Bakklandet skal også huse noen flere grupper enn det samiske miljøet. Rådgiver i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune Kjersti Utne håper de sammen får til gode løsninger med bygget.

Foto: Trondheim kommune

Det har vært privat bolig og må nå reguleres til offentlig bruk.

– Jeg er opptatt av at det blir tatt en politisk beslutning på saken. Når vi har fått på plass en bruksendring, begynner rehabiliteringen av bygget. Det er anleggsarbeid, sier Utne.

Hun håper bygget er klart til innflytting i 2023. Utne tror likevel det er verdt å vente på.

– Det ligger så sentralt i det fineste strøket i en park i Trondheim. Det er jo helt fantastisk fordi vi også kan ha uteaktiviteter der. Absolutt det beste området, sier hun.

Åpning av Samenes nasjonaldag

SAMENES EIDSVOLL: Det første samiske landsmøtet ble avholdt den 6.–9. februar i 1917, i Metodistkirken i Trondheim. 100 år senere var de igjen samlet ved Metodistkirken, som noen også kaller for samenes Eidsvoll.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Ikke en syforening

Samene i Trondheim har allerede fått nøkler til et midlertidig møtested på tidligere Ringve videregående skole.

– Jeg opplever Trondheim kommune som fantastisk samarbeidspartner. Både administrativt og politisk jobbes det godt for at Trondheims samiske historie skal synliggjøres. Og at byen skal være et godt sted for samer, sier han.

Vikan er stolt over hjemkommunen.

– De har skjønt at det her ikke er en syforening. Det er mennesker som er født samiske, som må få lov å være seg selv, bygge sin egen identitet, fortelle sin egen historie og få møte andre, sier han.

Det fremtidige samisk hus i Trondheim ligger på Øvre Bakklandet ved Gåsaparken ved bredden av Nidelven.

STOLER PÅ FAGFOLK: Stig Vikan er ikke bekymret for ras. – Hele Trondheim er på kvikkleire. Vi må stole på at fagfolkene vet hva de driver med. Bakklandet har vært der i hundrevis av år allerede, så det tar vi med knusende ro, sier han. Her ser vi baksiden av bygget.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Korte nyheter

 • Zaniar Matapour (42) áššáiduhtton goddimis ja terrordagus

  Son lea dovddus politiijaide ja sii dutket dál lea go son radikaliserejuvvon daid maŋimuš jagiidgis. Matapouras lea guhkes duogáš mii guoská veahkaválddálašvuhtii ja áitagiidda.

 • PST: – Ekstremistalaš isláma terrordahku

  PST ávvoštallá báhččimiid Oslos ektremistalaš isláma terrordahkun.

  Nu dadjá PST- hoavda Roger Berg preassakonferánssas odne dii 1400.

  PST maid lokte terrorvara Norggas buot bajimus dássái mii lea erenoamáš terror vára.

  – Dáppe lea leamaš terrorakšuvdna, ja dál lea ain eahpesihkkaris terrordilálašvuohta. Dan dihte loktet terrorvára Norggas, dadjá Berg.

  Son gohčoda bahčimiid mannan ija issoras vahágis dáhpáhussan.

  – Min jurdagat leat oapmahaččaid ja sin luhtte geasa dat dáhpáhus lea čuohcan, dadjá Berg.

  Roger Berg, PST
  Foto: Øyvind Bye Skille / NRK
 • Alta Pride avlyser

  Alta Pride har avlyst sitt arrangement lørdag som følge av skytingen i Oslo. Det skriver iFinnmark. Arrangementet skulle vært en del av en sommerfest, men styret i Alta Pride skriver at hendelsen i Oslo gjør det vanskelig.