Oslo Ap: Samisk hus bør ha daglig leder

Aps ordførerkandidat i Oslo, Tone Tellevik Dahl, støtter forslaget om å ansette daglig leder ved Samisk hus i Oslo.

Samiskkurs på Samisk Hus i Oslo

På kveldstid er det flere som finner veien til Samisk hus i hovedstaden. Bildet er tatt i forbindelse med samiskkurs som ble arrangert av Samisk hus.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Samisk hus i Oslo bør nå flere og favne bredere, men det krever mer ressurser enn det de har tilgjengelig i dag, sier Tellevik Dahl.

Tone Tellevik Dahl

Tone Tellevik Dahl (Ap) signaliserer at Ap vil styrke tilbudet ved Samisk hus, dersom de vinner kommunevalget til høsten.

Foto: Sturlason

Ap i Oslo går inn for at Oslo kommune og Sametinget inngår et spleiselag for å ansette en daglig leder i halv stilling på Samisk hus. Dette er et forslag som tidligere også er fremmet av Aps sametingsgruppe.

Samisk hus ( ekstern lenke) drives som en stiftelse der tre samiske organisasjoner og Sametinget er eiere.

– Også urfolk har sin plass i Oslo

Tellevik Dahl mener at Oslo kommune må ta et større ansvar for samisk hus.

– Vi ønsker i allfall å vise at vi ønsker å støtte opp om den samiske kulturen i vår egen by, sier hun.

Hun håper at de sammen med Sametinget kan jobbe for flere stillingsressurser, slik at også den samiske befolkning i Oslo får synliggjort hva de står for.

Tone Tellevik Dahl ( Ap) og Helga Pedersen (Ap)

Aps ordførerkandidat i Oslo, Tone Tellevik Dahl, og partiets nestleder Helga Pedersen, var blant gjestene på Oslo rådhus da samefolkets dag ble feiret i hovedstaden.

Foto: Tor Emil Schanche / NRK

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, er glad for partikollegaens engasjementet i denne saken.

– Det er jo stor frivillig innsats ved Samisk hus, men det er viktig at den møteplassen kan være åpen oftere , sier hun.

– Skal juble

Ann Finbog

Ann Finbog mener det er vikitg at også hovedstadens politikere forstår at Samisk hus bør få profesjonell drift i form av ansettelse av daglig leder.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Ann Finbog, som er med i styret for Samisk hus, mener det er på tide at flere oslo-politikere ser utfordringene som Samisk hus har.

– Jeg har jobbet med 6.februar arrangementet, og det har vært et enormt trøkk, men Samisk hus har jo overlevde på at idealister har bygget det opp, sier hun.

Aller helst ønsker Samisk hus at det kommer en hel stilling, men 1/2 stilling vil være bedre enn ingenting.

– Hvis dette blir noe av skal jeg juble, kjempebra hvis det kommer en stilling, sier Finbog.

– Lover ingenting

Hallstein Bjercke (V)

Kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke (V), sier at kommunen gjerne diskuterer opprettelse av en stilling ved Samisk hus med Sametinget og Samisk hus.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke (V) sier han forstår at Samisk hus ønsker en daglig leder. Han vil imidlertid ikke komme med lovnader.

– Vi vil gjerne at de søker om det for 2016, og så behandler vi det slik vi behandler andre søknader om kulturtilskudd , men selv om det er valgår så kan jeg ikke love støtte på forhånd, sier Bjercke.