Inger skal hjelpe eldre samer i Norges største samekommune å møtes

Helsetreff for samiske eldre skal bli en fast aktivitet på Samisk Hus i Oslo.

Inger Persson

Inger Persson ble nylig ansatt som prosjektleder. Hun skal lede arbeidet med helsetreff for samiske eldre.

Foto: Privat

– Dette er et forprosjekt for å sette igang arbeidet med helsetreff for eldre samer i Oslo. Mitt arbeid er å planlegge og lede forberedelsene til disse helsetreffene. Det første helsetreffet håpes vi skal bli allerede i høst, opplyser prosjektleder Inger Persson til NRK.

Det er Samisk Hus i Oslo som står bak dette prosjektet. Målet er å få igangsatt arbeidet med helsetreff og kulturtilbud for samiske eldre.

Videre skal planen forankres som del av aktiviteten ved Samisk Hus, slik at samiske eldre for fremtiden jevnlig har tilgang på et slikt tilbud.

– Det blir helsetreff omtrent etter samme modell som det de i flere år har hatt i Várdobáiki i Evenes i Nordland. Der har de hatt slike treff siden 2003 og de har veldig gode erfaringer med det. Jeg har nettopp vært på studiebesøk der og sett hvordan de gjør det, forklarer Persson.

Les også: «Oslo-avtale» gir håp om samisk eldresenter

Økt livskvalitet og trivsel

Ingen vet nøyaktig hvor mange samer som bor i Oslo, men det anslås at tallet er rundt 7.000. Det er den største konsentrasjonen av samer noe sted.

Samiske helsetreff er et ledd i arbeidet mot likeverdige helse- og sosialtjenester for den samiske befolkningen.

Dette skal gi økt livskvalitet, trivsel og forebygging av isolasjon hos samiske eldre i Oslo.

– I helsetreffene blir det både foredrag med helsetema, litt fysisk aktivitet, sosial omgang og så håper vi å få til matservering, sier Persson.

Det skal også legges til rette for økt samarbeid mellom Samisk Hus og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Inngangspartiet til Samisk hus i Oslo.

Samisk Hus i Oslo ligger i Schouskvartalet og er et språklig og kulturelt møtested.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Fast aktivitet i Samisk Hus

Samisk Hus skal også utvikles som et møteplass mellom flere generasjoner.

Hvor ofte blir disse helsetreffene?

– Vi har i utgangspunktet tenkt at det skal bli en gang i måneden. Jeg skal prøve å få til tre treff i løpet av høsten. Så får vi evaluere opplegget og deretter se hvordan vi skal gjøre det i fortsettelsen. Dette prosjektet er nemlig bare ut dette året, forteller Inger Persson.

Samisk Hus tar sikte på å jobbe aktivt for å forankre helsetreff/kulturaktiviteter for samiske eldre som fast aktivitet.