Ikke økning til Samisk hus i Oslo

Samisk hus i Oslo hadde for 2017 søkt om driftsstøtte på tilsammen 450 000 kroner. I budsjettet som ble lagt fra i Oslo her forleden, er Samisk Hus innstilt med 150 000 kroner for 2017.

Rina Mariann Hansen

Kulturbyråd i Oslo, Rina Mariann Hansen vil følge opp samarbeidsavtalen med utvikling av Samisk hus i Oslo.

Foto: Petter Sommer

– For 2017 hadde vi flere søkere på tilskuddene enn noen sinne, og også den høyeste omsøkte sum noen sinne. Det betyr at det er veldig mange hensyn som skal dekkes, og mange som mener at nettopp de burde hatt mer. dette skriver Rina Mariann Hansen, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune i en mail til NRK.

Ikke en økning for 2017

I likhet med svært mange andre søkere, så fikk ikke Samisk Hus heller en økning i år.

– Jeg er opptatt av å følge opp samarbeidsavtalens punkt om å videreutvikle Samisk Hus, og har hatt nylig hatt et møte med representanter for Samtinget og Samisk hus, skriver Rina Mariann Hansen.

Hansen forteller at de fikk drøftet både tilskuddet, andre praktiske forhold knyttet til Samisk Hus og ev støtte til andre kulturarrangement.

– Vi får ikke oppfylt alle deler av politikken vår i det første budsjettet, og jeg håper vi fortsetter den gode dialogen jeg opplevde vi hadde i møtet, skriver kulturbyråd, Rina Mariann Hansen.

Politikere: - kom på besøk

Da NRK Sápmi var innom Samisk Hus på lørdag, foregikk der et samiskkurs i regi av Samisk hus og Samisk høgskole.

Alice Marie Johansen

Alice Marie Johansen inviterer politikerne på besøk til Samisk Hus i Oslo.

Foto: Heaika Skum / NRK

En av brukerne, Alice Marie Johansen, fremhever viktigheten av Samisk hus i Oslo.

– Det er her vi får samisk språkopplæring, lærer samisk håndarbeid, og treffer andre samer, sier Alice Marie Johansen. Hvis jeg skulle komme med et råd til Oslos politikere, så er det at de tar seg tid tuil å komme innom Samisk Hus for selv å se våre behov og aktiviteter, sier Alice marie Johansen.