Hopp til innhold

Forskjellen mellom «de to store»

Det kan være vanskelig å se den politiske forskjellen mellom same-Ap og NSR, men velgerne deres ser ulikt på samisk selvbestemmelse. Sjekk hva Ap-, NSR-, Árja- og Frp-velgeren er opptatt av.

Vibeke Larsen (t.v.) og Aili Keskitalo

PRESIDENTKANDIDATENE: Vibeke Larsen (t.v.) og Aili Keskitalo, henholdsvis fra Ap og NSR.

Foto: NRK

Jo Saglie

Forsker Jo Saglie.

Foto: Kyrre Lien/Institutt for samfunnsforskning

– Den faktiske politiske avstanden mellom samisk Ap og NSR ser ut til å ha minsket, også når det gjelder samisk selvbestemmelse, skriver forskerne Johannes Bergh og Jo Saglie i boka «Sametingsvalg».

Skillelinjene

Likevel er det nettopp selvbestemmelse som skiller Aps og NSRs velgere tydeligst fra hverandre, og at det er her man finner en skillelinje i samepolitikken.

Dette er forskernes konklusjon etter analysen av velgerundersøkelsen som ble gjennomført etter 2009-valget (se faktaramme). Undersøkelsen er den første av sitt slag.

Nedenfor har NRK listet opp hva som kjennetegner velgerne til de to store på Sametinget - Arbeiderpartiet og Norske Samers Riksforbund (NSR). I tillegg er velgerne til valgvinnerne - Árja og Fremskrittspartiet - tatt med.

– Ap får et strategisk dilemma

Forskerne mener Ap får et strategisk dilemma når det blir snakk om selvbestemmelse. Same-Ap taler sterkt for dette, mens Aps ikke-samiske politikere i Nord-Norge er skeptiske til dette.

– Disse er neppe upåvirket av en utbredt skepsis til samiske rettigheter i mange miljøer, mener Bergh og Saglie.

«Når Arbeiderpartiets sametingskandidater taler for samisk selvbestemmelse mens partiets stortingskandidater er langt mer skeptiske, er det ikke vanskelig for NSR å utnytte situasjonen.», skriver forskerne.

De viser også til at Aps samepolitiske arbeid er forankret i Aps norske hovedorganisasjon.

– Der står ikke tanken om samisk selvbestemmelse like høyt i kurs. Dette kan få Arbeiderpartiets selvbestemmelsespolitikk til å fremstå som uklar i velgernes øyne, mener Johannes bergh og Jo Saglie.

Uavklart

Noe av årsaken til at selvbestemmelse ofte blir et tema i den offentlige debatten, er at dette er et uavklart tema.

– Graden av samisk selvbestemmelse kan dermed være en potensiell politiske skillelinje, både i det samiske politiske systemet og i norsk politikk innenfor Sápmi, skriver forskerne.

De viser til at Sametinget ikke har den samme beslutningsmyndighet som nasjonale parlamenter.

– Vil holde seg

Jo Saglie sier til NRK at politiske debatter om selvbestemmelse ikke alltid er avklarende fordi deltakerne kan mene ganske ulike ting om begrepet.

– Men uansett hva som skjer i dagens politikk og i høstens valgkamp, er det grunn til å tro at denne forskjellen mellom velgerne til NSR og Ap vil holde seg, sier han.

Saglie er ansatt ved Institutt for samfunnsforskning, og var en av redaktørene av boka «Sametingsvalg».

– De to motstanderne i samepolitikken, Ap og NSR, har helt ulik opprinnelse, og denne historiske bakgrunnen har satt spor som fortsatt preger velgerne, sier han til NRK.

Slik er velgerne

Med sametingsvelgerundersøkelsen fra 2009 som grunnlag, analyserte forskerne noen av særtrekkene til velgerne for de fire største partiene.

Dette er Ap-velgeren:

Arbeiderpartiet
 • De som har samisk som morsmål, stemmer sjeldnere på Ap.
 • Ap-velgerne oppgir sjeldnere politiske saker som avgjørende for partivalg. Disse velgerne legger større vekt på allmenn partitillit eller personer på lista.
 • Samisk selvbestemmelse har en svak, negativ effekt på oppslutningen. Ap-velgerne er noe mindre positivt innstilt til økt selvbestemmelse enn det velgerne som helhet er, men forskjellen er liten.

Dette er NSR-velgeren:

NSR-symbol
 • Skiller seg ikke ut når det gjelder språklig bakgrunn; de er et tverrsnitt av det samiske elektoratet (velgerne).
 • Oppfatter i mindre grad politiske saker som viktigst for partivalg. Legger større vekt på personer på lista og allmenn tillit til organisasjonen.
 • Framtrer som tilhengere av å styrke Sametinget og samisk selvbestemmelse.

Dette er Árja-velgeren:

Árja-logo
 • Skiller seg klart ut ved å oftere ha samisk som morsmål.
 • Legger større vekt på politiske saker i motsetning til partitillit eller listekandidater.
 • Selvbestemmelse har ikke noen signifikant (betydningsfull) betydning.
 • Mener at Sametinget legger for mye vekt på reindrifta.
 • Litt yngre enn elektoratet som helhet.

Dette er Frp-velgeren:

Frp-logo
 • Vil at Sametinget skal gjøre mindre på de fleste saksfelt. Dette er i tråd med partiets standpunkt om at Sametinget skal nedlegges.
 • Allmenn skepsis mot selvbestemmelse og klar motstander av samisk nasjonsbygging.
 • Noe eldre enn øvrige velgere.

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Det er mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den.

  Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  På kongehusets offisielle nettside deles også bilder fra kongeparets reise i Nord-Norge (kongehuset.no). Fylkesturen avsluttes i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET - Hattfjelldal
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK