– Hverdagssamen er ikke interessert i selvbestemmelse

Aps samepolitiske leder mener dialog med regjeringen og penger er viktigere enn å snakke om samisk selvbestemmelse.

Magnhild Mathisen

Magnhild Mathisen er leder for Arbeiderpartiets samepolitiske råd.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Magnhild Mathisen har ledet jobben med utformingen av Arbeiderpartiets program til neste års sametingsvalg. Hun er leder for partiets samepolitiske råd.

– Mange forstår ikke

I det nye programforslaget er ord og begrep som «indre selvstyre», «selvbestemmelsesrett» og «selvråderett» fjernet fullstendig.

– Vi ønsker ikke å vektlegge det i programmet. For da kan man begynne å lure på hva vi egentlig vil med selvbestemmelse fordi ikke alle forstår hva dette betyr. Jeg tror ikke den vanlige hverdagssamen er interessert i å lese om det. Det kan være at de som bryr seg om og jobber med selvbestemmelsesproblematikken vil savne det, sier Mathisen til NRK.

I det gjeldende valgprogrammet som Ap i dag arbeider etter, har dette en stor plass.

«Arbeiderpartiet vil arbeide for at innholdet i de urfolksrettslige bestemmelsene, og særlig hva gjelder Sametingets status og samenes selvbestemmelsesrett, blir gitt et mer konkret innhold i henhold til et moderne selvbestemmelsesbegrep.»

Dette ble vedtatt foran valget i 2009 (se faktaboks) på Aps samepolitiske konferanse, og der skapte dette en heftig debatt .

Vil ikke ha full bestemmelsesrett

– Nå er vi veldig opptatt av å vektlegge språk, kultur, kunnskap og arbeid i programmet, sier Aps samepolitiske leder til NRK.

Magnhild Mathisen mener Sametinget i dag allerede har selvbestemmelse på disse områdene.

– Synes du det er viktig å ha med begrep som for eksempel «selvbestemmelse» og «indre selvstyre» i et sametingsvalgprogram?

– Det er ikke sikkert at våre velgere er interessert i å lete etter selvbestemmelse. For mange er det veldig vanskelig å forstå hva dette betyr i hverdagen, svarer Mathisen.

Lederen i Aps samepolitiske råd sier det er viktig med god dialog med både regjering og storting i forhold til språk og kultur.

– Det er viktig å være på samme planet slik at man skjønner hverandre og får ting til i fellesskap. Jeg ønsker å si at vi i Arbeiderpartiet ikke ønsker å ha full bestemmelsesrett over alle ting, men vi vet hvor pengene kommer i fra, og derfor må vi ha gode dialoger, sier Mathisen.

– Vil appelere flere

– Vi ønsker å ta inn nye ting i programmet nå, og ta inn saker som er viktig for hverdagslivet for det samiske folket. Det er mer konkrete ting som for eksempel læremidler, tv-programmer for barn og lettleste bøker. Dette har vi omtrent ikke i dag, og dette er viktige behov for hverdagssamen.

Hun understreker at Arbeiderpartiet likevel ikke vil slutte å arbeide for samiske rettigheter og selvbestemmelse selv om dette nå er utelatt fra programforslaget.

– Jeg tror at det vil appelere flere til å lese programmet vårt denne gangen fordi vi ikke har med vanskelige formuleringer om selvbestemmelse. Folk der ute er ikke interessert i å debattere om dette. Dem vil vite hva dette programmet betyr for dem.

– Stor betydning

En meningsmåling som NRK presenterte i mai 2009, viste at velgerne syntes samisk selvbestemmelse hadde stor betydning.

43 prosent av de spurt i målingen var helt enig eller delvis enig i påstanden om at Sametinget bør få selvbestemmelse i samiske områder fra Finnmark til Hedmark. 45 prosent var delvis uenig eller helt uenig.

54 prosent av de spurte mente at selvbestemmelse hadde stor eller ganske stor betydning for valget av parti. 25 prosent svarte at dette hadde ganske liten eller svært liten betydning.