- Selvstyre-krav kan føre til bråk

Debatten om same-Aps krav om selvstyre er i gang. - Mange er nok redd, innrømmer sametingspresidenten.

Ingalill Olsen og Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Søndag vedtok Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse å gå til valg med krav om økt samisk selvbestemmelse.

Forferdet Ap-topp

Lederen i Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen tror begrep som "samisk selvbestemmelse" og "indre selvstyre" kan skape konflikter.

- Jeg ser helt klart på dette som et tema som fører til stor diskusjon. Selv ble jeg forferdet da jeg så programmet til sametingsvalget. Hittil har jeg oppfattet dette som et standpunkt som Norske Samers Riksforbund har hatt, sier Olsen.

Også andre kandidat for Ap i valgkrets 3, Skjalg Jensen tror det kan bli tøft å forklare hva partiet egentlig mener.

- Det kan bli utfordrende å få velgerne til å forstå dette, sa han under konferansen.

Skjalg Jensen og Ingalill Olsen

Ap-politikerne Skjalg Jensen og Ingalill Olsen ser på forslaget om samisk selvbestemmelse.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

LES OGSÅ: Vil bestemme selv

I det opprinnelige forslaget var begrepet "indre selvstyre" også brukt. Formuleringen ble strøket.

- Ikke snakk om samisk stat

Under den samepolitiske konferansen frontet sametingspresident Egil Olli standpunktet om økt selvbestemmelse.

- Mange er redd begrepet "samisk selvbestemmelse". Men ingen trenger å være redd for at det er snakk om en egen samisk stat. Vi ønsker at Sametinget skal få en mer aktiv rolle, og at Sametinget får mer makt, sier Egil Olli til NRK.

Ingalill Olsen sier det er viktig å være oppmerksom på hvordan disse begrepene vil oppfattes blant folk.

- Vanskelig å forstå

- Jeg synes det er ganske vanskelig å forstå hva dem mener. Så langt har vi vært enige om medbestemmelse, og at dette har vært viktig for samiske saker. Selvbestemmelse virker ullent for meg og jeg vet ikke hva det betyr, sier Olsen.

Hun mener det er viktig å definere dette nærmere.

- Hvis den samiske delen av Arbeiderpartiet ønsker å få gjennomslag for sin politikk, så må den samarbeide med fylkespartier og andre deler av partiet.

Olli sier det ikke er nødvendig å frykte bråk og konflikter.

- Det er viktig å definerer og sette innhold i begrepet, og den debatten starter vi opp med. Noe bråk behøver det ikke å bli.

Egil Olli viser også til regjeringen som har bedt om en nærmere klargjøring av samisk selvbestemmelse.

Gammelt krav

Utgangspunktet for same-Aps krav om økt selvbestemmelse, er FNs urfolkserklæring og urfolks rett til selvbestemmelse.

Magne Ove Varsi

Magne Ove Varsi.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Direktør Magne Ove Varsi ved Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, sier kravet om samisk selvbestemmelse ikke er av ny dato.

- Allerede tidlig på 1970-tallet ble kravet fremmet. Denne retten er nå anerkjent i FN-erklæringen. Erklæringens artikkel 1 fastslår at urfolk har rett til full virkeliggjøring av alle individuelle og kollektive menneskerettigheter og grunnleggende friheter, sier Varsi.