Hopp til innhold

Mandatfordelingen blir endret i 2017

Nye registreringer i samemanntallet fører til store endringer i fordelingen av mandatene for sametingsvalget i 2017.

Sametingets plenum i Stortinget

Nordre og Vesthavet valgkrets får flere folk inn i Sametinget, mens Østre og Gáisi får færre.

Foto: NRK

Fordeling av mandatene for sametingsvalget i 2017 medfører at Nordre valgkrets og Vesthavet valgkrets får ett mandat mer i det kommende sametingsvalget i 2017 enn ved valget i 2013.

Nordre valgkrets har i inneværende periode fem representanter i Sametinget. I neste periode blir de seks.

Vesthavet valgkrets har i dag fire representanter, og får fem i neste valgperiode.

Østre og Gáisi får færre representanter

Valgkretsene Østre og Gáisi får tilsvarende ett mandat mindre, og får hver fem mandat i neste valgperiode.

Mandatene for de øvrige valgkretsene forblir uendret.

Endringene skjer etter gjennomgang av Sametingets valgmanntall per 30. juni 2015, i tråd med paragraf 67a i forskrift for sametingsvalget. Endringer i mandatfordelingen kommer som et resultat av at fordelingen av antall manntallsførte i valgkretsene er endret siden siste valg.

Flere stemmeberettigede

Det velges totalt 39 mandater fordelt på 7 valgkretser ved sametingsvalget. Alle valgkretser skal ha minimum 2 mandater, til sammen 14 mandater. De øvrige 25 mandater fordeles forholdsmessig etter antall manntallsførte i valgkretsene per 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

15.356 personer var innen 30. juni 2015 registrert i Sametingets valgmanntall. Dette er 351 personer flere enn foran siste valg.

Manntallet fordeler seg slik på valgkretsene: Østre (2.229), Ávjovári (3.561), Nordre (2.247), Gáisi (2.152), Vesthavet (1.684), Sørsamisk (1.030) og Sør-Norge (2.453).

Korte nyheter

 • Åpen høring om sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen holder i kveld en åpen høring om rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen. De som deltar i høringen er representanter for samer, kvener, skogfinner og norskfinner.

  Sametingets representanter startet høringen og de har blant annet fått flere spørsmål fra komiteens medlemmer om i hvor godt bilde rapporten gir av den fornorskningen som samene ble utsatt for.

  Der poengterte sametingsråd Runar Myrnes Balto det er stor enighet om at rapporten er viktig og at det er enighet om at en anerkjennelse av at denne uretten ble kjent.

  Stortinget har også fått med seg at de forskjellige partiene på Sametinget ikke kom med et enstemmig forslag til hvordan rapporten skal følges opp. Det kom det flere spørsmål om.

  Der poengterte representantene fra Sametinget at forslagene ikke var så forskjellige, og at det er et poeng at samer også kan være uenige om saker. Høringen varer til kl.20:00 i kveld. Komiteen leverer sin innstilling i saken høsten 2024.

  Fra åpen høring om sannhets- og forsoningskommisjonen rapport
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Trekker tilbake torskefilet etter e.coli-funn

  Lærøy Seafood trekk tilbake Prima torskefilet frå butikkane. Årsaka er funn av e.coli i produktet, melder selskapet sjølv i ei pressemelding.

  «Dersom produktet ikkje blir varmebehandla tilstrekkeleg, kan det utgjera ein helseskade for forbukar», skriv dei.

  Tilbakemeldinga gjeld for produktet 800 g Prima torskefilet med best før-dato 03.02.2025.

  Produktet er solgt i alle REMA 1000-butikkar over heile landet, ifølge selskapet.

  Torskefilet Prima
  Foto: Lærøy Seafood
 • Britta Marakatt-Labba utnevnt til æresmedlem

  Loga sámegillii.

  Britta-Marakatt Labba ble utnevt til nytt æresmedlem i Samisk Kunstnerforbund under forbundets årsmøte 14. april. Det skriver de i en pressemelding.

  Over 23.000 besøkende de to første ukene på Marakatt-Labba utstilling.

  «For hennes eksepsjonelt kvasse sting som spenner over kunstverdenen. Hennes kunstneriske arbeid har formidlet samiske historier, følelser og levekår gjennom kunst. Med sine unike verk har hun blitt en av de mest fremtredende samtidskunstnerne.»

  Det er en del av begrunnelsen for hvorfor Marakatt-Labba utnevnes som æresmedlem.

  Marakatt-Labbas utstilling «Sylkvasse sting» fikk en sekser av NRKs kunstkritiker.

  Britta Marakatt-Labba
  Foto: Susanne Hætta