Hopp til innhold

Mandatfordelingen blir endret i 2017

Nye registreringer i samemanntallet fører til store endringer i fordelingen av mandatene for sametingsvalget i 2017.

Sametingets plenum i Stortinget

Nordre og Vesthavet valgkrets får flere folk inn i Sametinget, mens Østre og Gáisi får færre.

Foto: NRK

Fordeling av mandatene for sametingsvalget i 2017 medfører at Nordre valgkrets og Vesthavet valgkrets får ett mandat mer i det kommende sametingsvalget i 2017 enn ved valget i 2013.

Nordre valgkrets har i inneværende periode fem representanter i Sametinget. I neste periode blir de seks.

Vesthavet valgkrets har i dag fire representanter, og får fem i neste valgperiode.

Østre og Gáisi får færre representanter

Valgkretsene Østre og Gáisi får tilsvarende ett mandat mindre, og får hver fem mandat i neste valgperiode.

Mandatene for de øvrige valgkretsene forblir uendret.

Endringene skjer etter gjennomgang av Sametingets valgmanntall per 30. juni 2015, i tråd med paragraf 67a i forskrift for sametingsvalget. Endringer i mandatfordelingen kommer som et resultat av at fordelingen av antall manntallsførte i valgkretsene er endret siden siste valg.

Flere stemmeberettigede

Det velges totalt 39 mandater fordelt på 7 valgkretser ved sametingsvalget. Alle valgkretser skal ha minimum 2 mandater, til sammen 14 mandater. De øvrige 25 mandater fordeles forholdsmessig etter antall manntallsførte i valgkretsene per 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

15.356 personer var innen 30. juni 2015 registrert i Sametingets valgmanntall. Dette er 351 personer flere enn foran siste valg.

Manntallet fordeler seg slik på valgkretsene: Østre (2.229), Ávjovári (3.561), Nordre (2.247), Gáisi (2.152), Vesthavet (1.684), Sørsamisk (1.030) og Sør-Norge (2.453).

Korte nyheter

 • Rektor: – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærere

  I den nye stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunn blir det nok en gang slått fast at det er stor mangel på samisklærer i Norge.

  Fordi få samiske elever har samisk gjennom hele skoleløpet og i videregående skole, er det store utfordringer med å få rekruttert nok samisklærere.

  Dette er en utfordring som rektor Linda Jacobsen ved Oslo samiske skole, som er en del av Nedre Bekkelaget skole, kjenner godt til.

  – Vi hadde utlyst en stilling nå, og fikk en kvalifisert søker. Men søkeren takket dessverre nei, sier Jacobsen.

  Skolen fikk nylig besøk av Sametinget og statsrådene i Kunnskapsdepartementet, som ville fortelle om den nye stortingsmeldingen.

  Flere av elevene, som fikk hilse på gjestene, ga uttrykk for at de kan tenke seg å bli samisklærere.

  Jacobsen mener det er viktig å ta elevenes engasjementet på alvor.

  Skolen merker stor interesse for å lære samisk i Oslo.

  – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærer. Vi har flere elever som ønsker opplæring i samisk. Vi skulle gjerne hatt flere lærer, sier hun.

  Over hele landet er det nå prekær mangel på samisklærere og førskolelærere.

  Stortingsmeldingen skal følges opp med tiltak av Sametinget og regjeringen (ekstern lenke - regjeringen.no).

  Linda Jacobsen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Dømt for å misbruke stillingen til å skaffe seg sex

  En kommunal leder i Vest-Finnmark er dømt til ett års fengsel for å misbruke stillingen sin til å skaffe seg sex med en underordnet. Lagmannsretten har gitt ham to måneder kortere fengselsstraff en tingretten, fordi saken ble liggende lenge hos politiet. Mannen ga den langt yngre kvinnen sterke vanedannende medisiner, og hun gikk med på å ligge med ham minst fem ganger blant annet fordi hun trengte medisinene, går det fram av dommen. Mannen selv har benektet eller bagatellisert det meste, men lagmannsretten mener han ikke er troverdig. Han må betale kvinnen 180.000 kroner i erstatning.

 • Doalut ođđa teáhter ja skuvladálu huksema olis

  Go dál ollásit leat gokčan robi dan ođđa teáhter- ja skuvllavistis Guovdageainnus, de leat dan dál ávvudan.

  - Mii doallat daid áigemeriid mat lea bidjon bargguid hárrái ja joatkit ovttasbarggu buohkaiguin dassážii go geargat huksenprošeavttain. Nu lohká Statsbygg prošeaktajođiheaddji Marte Kollstrøm.

  Sihke Beaivváš sámi našunalateáhtera ovddasteaddjit ja Sámi joatkkaskuvlla- ja boazodoalloskuvlla ovddasteaddjit ledje mielde dien dilálašvuođas.

  Ođđa teáhter- ja skuvlavistti šaddá 7300 njealjehasmehtera.

  Taket som kurvar seg er eit kjenneteikn for nybygget.
  Foto: JOHAN MATHIS GAUP / PRESSEBILDE STATSBYGG