Mandatfordelingen blir endret i 2017

Nye registreringer i samemanntallet fører til store endringer i fordelingen av mandatene for sametingsvalget i 2017.

Sametingets plenum i Stortinget

Nordre og Vesthavet valgkrets får flere folk inn i Sametinget, mens Østre og Gáisi får færre.

Foto: NRK

Fordeling av mandatene for sametingsvalget i 2017 medfører at Nordre valgkrets og Vesthavet valgkrets får ett mandat mer i det kommende sametingsvalget i 2017 enn ved valget i 2013.

Nordre valgkrets har i inneværende periode fem representanter i Sametinget. I neste periode blir de seks.

Vesthavet valgkrets har i dag fire representanter, og får fem i neste valgperiode.

Østre og Gáisi får færre representanter

Valgkretsene Østre og Gáisi får tilsvarende ett mandat mindre, og får hver fem mandat i neste valgperiode.

Mandatene for de øvrige valgkretsene forblir uendret.

Endringene skjer etter gjennomgang av Sametingets valgmanntall per 30. juni 2015, i tråd med paragraf 67a i forskrift for sametingsvalget. Endringer i mandatfordelingen kommer som et resultat av at fordelingen av antall manntallsførte i valgkretsene er endret siden siste valg.

Flere stemmeberettigede

Det velges totalt 39 mandater fordelt på 7 valgkretser ved sametingsvalget. Alle valgkretser skal ha minimum 2 mandater, til sammen 14 mandater. De øvrige 25 mandater fordeles forholdsmessig etter antall manntallsførte i valgkretsene per 30. juni i det år det sist ble avholdt kommune- og fylkestingsvalg.

15.356 personer var innen 30. juni 2015 registrert i Sametingets valgmanntall. Dette er 351 personer flere enn foran siste valg.

Manntallet fordeler seg slik på valgkretsene: Østre (2.229), Ávjovári (3.561), Nordre (2.247), Gáisi (2.152), Vesthavet (1.684), Sørsamisk (1.030) og Sør-Norge (2.453).

Korte nyheter

 • Vuorbbesávadusá Prinsæssaj

  Le gus Diggeluttene birra gullam? (Prinsæssa l má iesj namáv biedjam). Diedá gus Prinsæssa Ingrid Alexandra l Vuonarijka gilppusav akti vuojttám?

  Ja diedá gus rinsæssa Ingrid Alexandra berus Snapchat, valla Tik-Tokaj ij lijkku?

  Dat de åvddån bådij TV-prográmman mij bierjjedak iehkeda NRKan sáddiduváj.

  Sæmmi prográmman de aj Sámi joatkkaskuvla oahppe Gárasjågån sávvin prinsessav vuorbbe biejvijn. Ja Kajsa Balto lij maŋen aktan KORKajn vuorbbesávaduslávllagin.

  Gehtja iesj!

  Prinsessen 18
  Foto: Skjermdump / NRK
 • Vanntsa prinsessa namán

  Vanntsa mij galggá merragáttev dutkat, oadtju dal prinsessa namáv. Da la Merradutkaminstituhtta ja Nuortta universitiehtta ma de libá nammagilppusav almodam. Akta oajvvadusájs lej de «Prinsesse Ingrid Alexandra».

  – Stuorra guddne l vantsav oadtjot mij la prinsessa namán – nuorravuoda namma mij aj árbbedábijt guoddá, javllá merradutke Nils Gunnar Kvamsø Merradutkaminstituhta næhttabælláj.

  Ola Staverløkk Trøndelágas vuojttij gilppusav, ja sån de javllamánon gåhtjoduvvá gå de dát 35 miehttara guhka vanntsa Bådådjon gástaduvvá. Vantsa sijddahámnna l Råmså stádan.

  Prinsesse Ingrid Alxandra og "Prinsesse Ingrid Alexandra"
  Foto: Ida Bjørvik/Det kongelige hoff/LMG Marin
 • Dette gir Sametinget til prinsessen

  Sametinget gir to gaver til prinsessen, både en tradisjonell og en moderne gave. Duojár Pia Jannok har sydd en veske av garvet reinskinn, og hun har pyntet den med tinntrådbroderinger. Denne vesken har hun laget fra bunnen av. Bant annet har hun garvet skinnet selv.

  Den andre gaven er samisk sølv, et smykkesett av Erica Huuva. Serien som Sametinget gir til Prinsesse Ingrid Alexandra er sølvsmykker fra kolleksjonen Fápmu og Árbevierru. Loga dán sámegillii Se overrekkelsen her.

  Her er gavene fra Sametinget til prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Liv Inger Somby/Sametinget / Montasje av NRK / NRK