Presidenten gir ikke slipp på samenes selvbestemmelse

Avtroppende sametingspresident vil beholde retten til å bestemme selv. – Slik vil det samiske samfunnet utvikle seg i samsvar med våre egne behov, sier Egil Olli.

Egil Olli

- Slik sikrer vi samenes interesser best, sa Egil Olli og ba om at selvbestemmelse måtte inn i programforslaget.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

På Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse lørdag ettermiddag var det liten tvil om hva han mente om programforslaget til neste års sametingsvalg.

– Sikre en bedre utvikling

Som første taler etter presentasjonen av sametingsvalgprogrammet, slo han fast at samisk selvbestemmelse ikke kunne utelates.

– For å oppnå dette vil vi arbeide for gjennomføring av samisk selvbestemmelse i samsvar med internasjonalt anerkjente normer for urfolks rett til selvbestemmelse. Dette for å sikre at utviklingen av det samiske samfunn skjer i samsvar med samenes egne behov, verdier og prioriteringer, sa presidenten.

Før konferansen hadde leder for Aps samepolitiske råd, Magnhild Mathisen, slått fast at selvbestemmelse ikke var nødvendig å ha med i programmet.

– Jeg tror ikke den vanlige hverdagssamen er interessert i å lese om det. Det kan være at de som bryr seg om og jobber med selvbestemmelsesproblematikken vil savne det, sa hun til NRK tidligere denne uken.

– Skal ikke undervurdere velgerne

Mathisen har ledet arbeidet med sametingsprogrammet for Ap. Etter presidentens forslag om tydeliggjøring av selvbestemmelse, var tonen til Mathisen en annen.

Magnhild Mathisen

Magnhild Mathisen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg forstår at presidenten ville ha dette med i programmet. Slik han foreslo det, så glir det veldig lett inn i programmet, sier hun til NRK.

– Men du sa jo før denne konferansen at selvbestemmelse er noe som hverdagssamen ikke bryr seg om og ikke forstår. Hvorfor er det likevel greit å ta det med i programmet?

– Jeg skal ikke undervurdere våre velgere, men jeg tror ikke det betyr så mye. Men det er veldig bra at det kom en presisering i programmet. Vi har jo utviklet et parlament for samene i Norge og som allerede bestemmer mye selv. Alt som ligger i vårt program, handler jo om selvbestemmelse, svarer hun.

Konferansen vedtok enstemmig å ta inn Egil Ollis forslag i valgprogrammet.

– Ingen pisk

Magnhild Mathisen oppfatter ikke presidentens selvbestemmelses-krav som en kritikk av henne og programkomitéen.

– Vi er inn i en programprosess, og jeg synes det var veldig bra at presidenten kom med en presisering. Jeg tror nok at dette blir vedtatt søndag, sier hun.

Egil Olli avviser at han brukte pisk for å få inn selvbestemmelse i sametingsvalgprogrammet til Ap.

– Det er mitt ansvar å se til at vi følger linjen som vi hele tiden har hatt med tanke på Sametingets utvikling og grunnlag, sier han til NRK.

– Må ha visjoner

Egil Olli sa også at det er viktig å ha klare ambisjoner og visjoner.

– Vi må ha visjoner, og ikke bare tenke på hva som er realistisk. Har vi ikke visjoner så får vi ikke det samiske samfunnet videre, sa han fra talerstolen.

Han brukte urfolksvederlag som eksempel. Sametingspresidenten var blant dem som mente at mineralselskapene måtte betale en andel av fortjenesten til Sametinget som en kompensasjon for utnyttingen av ressursene i samiske områder.

– Vi fikk ikke gjennomslag for dette, men nå kommer ordførerne i de kommunene hvor det kan bli mineralutvinning med samme lignende forslag. Dette viser hvor viktig det er å ha visjoner. Kanskje blir denne visjonen virkelighet en gang, og som gjør at lokalsamfunnene får en del av utbytte fra utvinningen av ressursene i disse områdene, sier Olli.

– Trenger bedre økonomi

Sametingsråd Marianne Balto reagerte også kraftig på at selvbestemmelsesdelen var utelatt i programmet.

På konferansen sa hun at Sametinget må ha frihet til å legge premisser, utforme og forvalte samepolitikken i Norge. Dette nødvendiggjør også et bedre økonomisk grunnlag for å gjennomføre selvbestemmelse.

– Samhandlingsprosedyrer mellom Stortinget, regjeringen og Sametinget skal sikre at Sametinget kan ivareta denne rollen. En særlig budsjettmessig frihet for Sametinget er nødvendig for å sikre Sametingets autoritet og initiativet i samepolitikken. For å sikre dette, er det viktig å få plass budsjettprosedyrer og årlige budsjettrammer som samsvarer med Sametingets rolle i samepolitikken, foreslo hun.

Rett til sjøfiske

Også rettigheter til sjøfiske ble fremmet som forslag under behandlingen av valgprogrammet.

– Sametinget kan ikke slå seg til ro med at sjøsamiske og regionale rettigheter i nord, blir tilsidesatt gjennom politiske vedtak. Konferansen vil oppfordre Sametinget til å følge dette gjennom internasjonale instrumenter som urfolkskonvensjoner og FN sin permanente forum for urfolk, sa Jørn Are Gaski.

Søndag avgjøres hvordan det endelige valgprogrammet blir.