– Ordet "selvstyre" er skremmende

Helga Pedersen fra Arbeiderpartiet vil ikke forsvare indre selvstyre for samene og mener at det kan skremme velgerne.

helga pedersen, alvorlig

Parlamentarisk leder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet mener at man bør være forsiktig med begrepene når det gjelder samepolitikk.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB Scanpix

– Jeg har problemer med å ta det nevnte begrepet i min munn. Indre selvstyre kan av velgerne fort bli tolket som separatisme, sier Helga Pedersen, som mener at en slik formulering kan skremme velgerne.

Siden opprettelsen av Sametinget i 1989, har det vært debatt om samenes folkevalgte organ egentlig har noe reell makt.

Offisielt er Sametinget et rådgivende organ for sentrale myndigheter, men gradvis har man også fått beslutningsmyndighet på visse saksområder, som eksempelvis i kultur- og utdanningsspørsmål.

I større saker har Sametingsrådet rådføringer og konsultasjoner med de respektive departementene.

Selvbestemmelse eller indre selvstyre?

I samepolitiske miljøer stiller en nå spørsmål om tida er moden for at Sametinget bør få indre selvstyre. En slik politisk målsetting har blant annet Sametingets arbeiderpartigruppe signalisert ved forrige valgperiode.

Et slikt krav – og en slik formulering ble da kontant avvist av statsminister Jens Stoltenberg fra moderpartiet og leder Erna Solberg i Høyre.

Forrige helg har Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse programfestet at samene bør få mulighet til større selvbestemmelse i saker som angår deres hverdag og fremtid.

Tar avstand fra "indre selvstyre"

Helga Pedersen

Helga Pedersen er fra Vestre-Tana og har sjøsamisk bakgrunn.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Arbeiderpartiets parlamentariske leder Helga Pedersen, som selv har sjøsamisk bagrunn, har problemer med begrepet "indre selvstyre for samene".

– Jeg vil være varsom med å bruke et slikt begrep da det er en politisk formulering som fort kan skape misforståelser.

– Når Aps samepolitiske konferanse programfester mer selvbestemmelse, så handler det om at samer skal få være med å bestemme over sin egen hverdag og framtid, og ikke at man legger noe i det om at Sameland skal løsrives fra staten eller andre separatistiske motiver, sier Pedersen.

– Jeg føler meg veldig trygg på at det innholdet som den samepolitiske konferansen legger i ordet «selvbestemmelse», også er i tråd med Arbeiderpartiets prinsipper, sier Helga Pedersen, som i dag besøker Karasjok og Masi i Kautokeino.

«Selvbestemmelse» fortsatt med

Før den samepolitiske konferansen i Bodø sist helg, uttalte Magnhild Mathisen, som da ledet Aps samepolitiske råd, at man ikke trengte å ha med ordet «selvbestemmelse» i programmet.

– Hverdagssamen er ikke interessert i selvbestemmelse, sa hun .

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Men under konferansen gikk president Egil Olli på talerstolen og fremhevet at man fortsatt må ha med økt selvbestemmelse som en av de viktigste målsettinger i nasjonale og internasjonale sammenhenger, og at ordet «selvbestemmele» dermed ikke kunne utelates.

– Vi vil arbeide for gjennomføring av samisk selvbestemmelse i samsvar med internasjonalt anerkjente normer for urfolks rett til selvbestemmelse. Dette for å sikre at utviklingen av det samiske samfunn skjer i samsvar med samenes egne behov, verdier og prioriteringer, sa presidenten.