Hopp til innhold
Johny Vassbakk
Foto: Hege Vatnaland / NRK

Drapet på Birgitte Tengs

Oppsummert

Johny Vassbakk (52) er dømd til 17 år i fengsel for drapet på Birgitte Tengs (17) i 1995. Han må i tillegg betale kvar av foreldra 600.000 kroner i erstatning. Vassbakk har nekta straffskuld.

 • Vassbakk varetektsfengslet i 12 nye uker

  Johny Vassbakk er varetektsfengslet i 12 nye uker, til 26. mai.

  I fengslingskjennelsen skriver retten at en løslatelse nå er både egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse og skape uttrygghet.

  Johny Vassbakk ble dømt for drapet på Birgitte Tengs 6. februar i år, men anket saken.

  Saken skal etter planen opp i Gulating lagmannsrett 4. september.

  Vassbakk ble pågrepet 1. september 2021, og har vært fengslet siden 3. september 2021.

 • Har levert støtteskriv i ankesaken til Johny Vassbakk

  Stian Bråstein er Vassbakk sin forsvarer, og bekrefter overforfor NRK at støtteskrivet i anken til lagmannsretten er levert.

  – I anken vil vi ta opp de samme tingene som var tema i rettssaken mot Vassbak. I tillegg vil vi be politiet om nye etterforskningsskritt i forbindelse med et håndavtrykk på Birgittes strømpebukse som tidligere ikke er etterforsket, sier Bråstein.

  Johny Vassbakk (52) er dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

  Saken ble umiddelbart anket. Nå er den forhåndsberammet til Gulating lagmannsrett med oppstart 4. september.

 • Fetteren til Birgitte Tengs skal møte justisministeren

  Møtet skal finne sted 2. mars.

  – Dette møtet er starten på en prosess. Håpet er at vi kan klare å enes om noe, sier fetterens advokat, Bent Endresen.

  Endresen har torsdag kveld ikke snakket med klienten sin om møtet.

  – Men dette er et godt tegn for oss, sier han.

  Endresen ba om møtet for å diskutere en mulig erstatning.

  Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa i oktober at hun ville se på lovverket som gjorde at fetteren fortsatt var låst til erstatningsdommen etter at han var frikjent for selve gjerningen i lagmannsretten.

  I november i fjor ble han etter 25 år frikjent også for erstatningsdommen.

  Emilie Enger Mehl
  Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK
 • Forsvarer: Vassbakk kjem til å anka Tengs-dommen

  Johny Vassbakk (52) kjem til å anka dommen i Birgitte Tengs-saka når han først har fått dommen forkynt i fengselet, fortel forsvarar Stian Kristensen til NRK.

  50-åringen blei i dag dømd for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Då dommen blei lest opp fall Vassbakk om, og måtte fraktast vekk. Dommen blir dermed formelt forkynna til han på tysdag.

 • Erstatning til dei etterlatne

  Bistandsadvokatane sette fram eit krav om erstatning dersom Vassbakk blei dømd. Det har teke lang tid å oppklare brotsverket, og foreldra har i mange år måtte leve med at drapet på dottera står uoppklart. I tillegg har presseoppslag med bilete av Tengs vore ei ekstrabelastning. Etter ei heilskapleg vurdering har retten kome fram til at tiltalte må betale kvar av foreldra 600.000 kroner i oppreisning.

 • Meiner tiltalte var tilrekneleg

  Retten legg vekt på at Vassbakk ikkje har vist psykotiske symptom på noko tidspunkt, og at evnene hans er innanfor det normale området. Han blei vurdert av rettspsykiater i 1996 i ei anna sak, men blei funnen tilrekneleg den gongen. Retten meiner difor tiltalte var tilrekneleg på gjerningstidspunktet.

 • Valden verkar skjerpande

  Retten finn det bevist at handlinga blir ramma av §233 i Straffelova. Drapet er prega av affekt og tapt sjølvbehersking. Retten meiner angrepet står fram seksuelt motivert, og at det er snakk om bevisste handlingar. I skjerpande retning har retten lagt vekt på at det var tale om massiv vald.

  I tillegg meiner retten at også Tengs unge alder og at drapet var seksuelt motivert er skjerpande.

  Retten har ikkje funne formildande omstende.

 • Seier dei ikkje baserer seg på DNA aleine

  Forsvarar og sakkunnige har åtvara mot å berre basere seg på DNA. Retten meiner det ikkje er DNA som aleine er grunnlaget for dommen. Funnstaden av DNA, modus til tiltalte og straffehistorikken bygger opp eit bilde av Vassbakk i 1995 som ein person som kunne gjort ei slik handling, seier Vikse.

 • Meiner det er bevist at tiltalte er gjerningsmannen

  I den samla konklusjonen seier retten at dei meiner det er bevist at sporprøven er til å stole på, og at Y-profilen til tiltalte samsvarar med analysen. Vikse seier det berre er hypotetisk at DNA kan ha kome der som følge av oversmitte eller kontaminering.

  Retten meiner også at Vassbakk manglar alibi for drapstidspunktet. I avhøyr i 1995 sa han at han ikkje hugsa kva han gjorde på gjerningstidspunktet.

 • Meiner straffehistorikken er relevant

  Retten meiner straffehistorikken til Vassbakk viser at han frå midten av 80-talet fram til 2005 gjorde fleire seksualrelaterte lovbrot. I perioden rundt drapstidspunktet fekk han fleire dommar. Tiltalte hadde fetisjar som ikkje var av alvorleg art, men kriminaliteten han gjorde for å oppfylle fetisjane var alvorlege. Retten meiner dette passar inn i eit bilde av ein person som kunne ha gjort seg skuldig i drapet på Birgitte Tengs dersom han hadde blitt avvist.

 • Publikum får kome tilbake

  Retten er ferdig med å gå gjennom opplysningane som er omfatta av teieplikta, og publikum får lov til å komme inn igjen. Vikse held fram med gå gjennom tidlegare dommar mot tiltalte.

 • Publikum må forlate salen

  Retten skal gå gjennom personlege helseopplysningar om tiltalte som ikkje er offentlege. Publikum blir difor bedne om å gå på gangen til retten er ferdig med desse opplysningane.

Johny Vassbakk (52) dømt for drapet på Birgitte Tengs

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no