Hopp til innhold

Johny Vassbakk er frifunnet: – Påtalemyndigheten får juling

Johny Vassbakk ble tirsdag frifunnet for drapet på Birgitte Tengs. Påtalemyndigheten får krass kritikk i dommen mener Bjørn Olav Jahr.

Bjørn Olav Jahr

Forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr var til stede når Johny Vassbakk fikk dommen lest opp.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Jeg er overrasket. Jeg trodde ikke han skulle bli frifunnet.

Det sier forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr om at Johny Vassbakk er frifunnet for drapet på Birgitte Tengs.

Jeg trodde DNA-beviset ville bli vurdert sterkere enn det ble. Her blir det omtalt som spekulativt og påtalemyndigheten får mer og mer juling utover i dommen, sier Jahr.

Han sier at kritikken mot påtalemyndigheten og politiet er oppsiktsvekkende krass.

Politiet: – Beklagelig

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, har ikke lest dommen ennå. Derfor vil han ikke kommentere spesifikt på kritikken påtalemyndigheten har fått.

– Har vi gått i en bekreftelsesfelle, er dette beklagelig. Men vi skal lese dommen grundig, og vi tar kritikken på stort alvor. Vi har brukt svært mye ressurser på denne saken og vi har ikke oppklart den. Det er beklagelig, sier Vik.

Hans Vik

Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Hvordan kan en slik frikjennelse skje to ganger i samme sak?

– Det vil dommen kunne gi svar på. Som sagt vi har lagt ned betydelig innsats, men har ikke oppklart saken.

– Noe du vil si til Johny Vassbakk?

Det å oppklare drap er en av de viktigste oppgavene til politiet. Vi har lagt mye ressurser ned i denne etterforskningen. På et tidspunkt ble Vassbakk siktet. Det forstår jeg godt at har vært en veldig belastende situasjon å være i. Så har denne siktelsen ledet til en tiltale og en domfellelse, og i dag en frifinnelse. Johny Vassbakk er uskyldig og vi ønsker ham alt godt.

Les også Vassbakk frifunnet: – Må stole på avgjørelsen

Norodd Stavenjord var prest da Birgitte Tengs ble drept

Advokat: – Jeg trodde ikke jeg hørte rett

– Det som skjedde i dag er en seier for rettssikkerheten, sier faren til Birgitte Tengs' fetter til NRK.

Han ønsker ikke å utdype eller kommentere mer utover det.

– Jeg trodde ikke jeg hørte rett, at det var de fem hårene som lå i hendene som gjorde at han ble frikjent. De hårstråene har vi jobbet med i alle år, men da var de ikke viktige, sier Arvid Sjødin, advokat til fetteren til Birgitte Tengs.

Etter hans oppfatning bør hele saken granskes.

– Politikerne må komme på banen og sette i gang en gransking. Det har skjedd så mange feil i den her saken, helt fra starten.

Sjødin tror ikke det vil komme et svar på hvem som drepte Birgitte Tengs uten en tilståelse.

Også Sigurd Klomsæt, den tidligere forsvareren til fetteren, sier dette er en «seier for rettssikkerheten» og «godt forsvarerarbeid».

Sigurd Klomsæt

Sigurd Klomsæt, den tidligere forsvareren til fetteren.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråthen / NRK

– Det er sjelden man hører om bekreftelsesfeller fra dommerhold, sier han om kritikken mot politiet og påtalemyndigheten.

Tengs' fetter ble to år etter drapet pågrepet og senere tiltalt for drapet. Han ble dømt i Karmsund herredsrett (tingretten), men frikjent for straff i Gulating lagmannsrett i 1998.

I en sivil straffesak ble han dagen etter frifinnelsen likevel utpekt som drapsmann og dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre.

Først i november 2022 ble han frikjent for erstatningskravet.

Les også Johny Vassbakk brøt ut i gråt etter frifinnelse

Johnny Vassbakk på vei ut av et advokatkontor i Stavanger, bærende på en plastpose etter frifinnelsen for drapet på Birgitte Tengs.

Ikke grunnlag for ytterligere etterforskning

Bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs, John Christian Elden, forventer at politiet jobber videre etter frifinnelsen av Vassbakk.

– Slik at de om mulig finner en gjerningsperson, sier Elden til pressen etter rettssaken.

Han forteller at foreldrene til Tengs har vært forberedt på at saken kunne gå begge veier.

– De har alltid et håp. Nå har de hatt et håp om det i 28 år, og de har ennå ikke greid det. Men de håper det vil skje, sier Elden.

Jon Christian Elden og Eirik Lea med Torger Tengs

Jon Christian Elden og Eirik Lea med far til Birgitte Tengs.

Foto: Oystein Otterdal / NRK

Statsadvokat Thale Thomseth sier at de ikke har andre konkrete mistenkte i saken.

– Sånn bevissituasjonen står i dag, er det ikke grunnlag for å sette i gang ytterligere etterforskningsskritt. Men det kan endre seg. DNA-teknologien er i rivende utvikling, det er mulig kanskje å gå videre i framtida. Men akkurat nå har vi kommet så langt som vitenskapen tar oss.

Kripos sier til NRK at de har jobbet med denne saken i stort omfang, både med gjennomgang av hele saken og med bistand til Sør-Vest politidistrikt.

– Vi tar dommen til etterretning. Den trenger vi nå tid til å lese og diskutere, og så se hvilken lærdom vi kan trekke av den, sier Espen Erdal, leder av seksjon for kalde saker.

Ut over det har ikke Kripos flere kommentarer på nåværende tidspunkt.

NRK har vært i kontakt med Riksadvokatembetet, som sier at Riksadvokaten ikke vil kommentere frifinnelsen på nåværende tidspunkt.

Flertallet i Gulating lagmannsrett frifinner Johny Vassbakk for drapet på Birgitte Tengs.

VIDEO: Flertallet i Gulating lagmannsrett frifinner Johny Vassbakk for drapet på Birgitte Tengs.

Ikke gjort en god nok jobb

Hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra dommen om at påtalemyndigheten sin etterforskning preges av spekulasjoner og bekreftelsesfeller.

Statsadvokat Thale Thomseth

Statsadvokat Thale Thomseth.

Foto: Oystein Otterdal / NRK

– Så får vi gå gjennom denne dommen nøye og se hvilke vurderinger de har gjort. Så får dere også huske at her har retten delt seg i et flertall og et mindretall. Mindretallet mente det var nok bevis til domfellelse, sånn er systemet. Han er å anse som en frifunnet mann i dag, men denne dissensen viser jo at dette er vanskelige vurderinger.

Grete Strømme mener det ikke er gjort en god nok jobb med å finne nok bevis. Hun er tidligere politisekretær i Haugesund og privatetterforsker.

Hun arbeidet lenge for at politiet skulle etterforske Johny Vassbakk.

Grete Strømme

Grete Strømme.

Foto: Privat

– Det er så mange ting jeg kan peke på som har gått galt i denne saken. Men dessverre, som jeg har tenkt hele tiden, har ikke påtalemyndigheten etterforsket godt nok. De gamblet på at det DNA-funnet skulle være nok, og det var det ikke. Og det var det jeg så for meg at lagmannsretten skulle lande på. Det er veldig, veldig sørgelig at påtalemyndigheten har spekulert.

– Går inn i serien av skandaler fra politiet og påtalemyndighet

Krimkommentator i NRK, Olav Rønneberg mener det er åpenbart at det her vil komme et stort erstatningssøksmål når støvet har lagt seg.

– Han har sittet over to år i varetekt. Han er identifisert i en rekke medier som Birgitte Tengs' drapsmann.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg oppsummerer dagen i retten, etter at Johny Vassbakk ble frifunnet for drapet på Birgitte Tengs.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg oppsummerer dagen i retten, etter at Johny Vassbakk ble frifunnet for drapet på Birgitte Tengs.

Rønneberg påpeker at dette er tyngst for foreldrene til Birgitte Tengs, fordi saken fortsatt står uoppklart.

– Johny Vassbakk har blitt sett på som uskyldig, han er frifunnet av retten. Og den blir stående. Det er ikke mulig å anke en frifinnende dom på denne måten. Og dermed står foreldrene, lokalsamfunnet og landet for øvrig igjen med spørsmålet om hvem som drepte henne.

Rønneberg sier at dette går inn i serien av skandaler fra politiet og påtalemyndighet.

– Vi må kunne si det, gitt den kritikken politiet og påtalemyndighet får i denne dommen. Nok en gang har de bommet i å finne svaret på hvem som drepte Birgitte.