Hopp til innhold

Riksadvokaten godtar avgjørelsen i Tengs-saken

Ingen forhold gir grunn til anke, mener etaten. Men Riksadvokaten vil evaluere arbeidet med den uoppklarte drapssaken.

Statsadvokat Thale Thomseth møter et stort pressekorps etter at frifinnelsesdommen falt i Gulating lagmannsrett.

Statsadvokat Thale Thomseth møtte et stort pressekorps etter at frifinnelsesdommen falt i Gulating lagmannsrett i Stavanger tidlig i desember.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Riksadvokaten har i dag godtatt den frifinnende dommen fra Gulating lagmannsrett. Dette er i tråd med forslaget fra statsadvokatene i Rogaland, skriver etaten i en pressemelding tirsdag ettermiddag (ekstern lenke).

Det er ikke forhold ved lagmannsrettens avgjørelse tidlig i desember som gir grunnlag for å anke til Høyesterett, heter det i pressemeldingen.

Men Riksadvokaten vil evaluere saken.

– Lagmannsretten har i dommen pekt på mangler ved påtalemyndighetens etterforskings- og påtalearbeid. Riksadvokaten har naturligvis merket seg kritikken. På bakgrunn av denne, sakens offentlige interesse, dens utfall og betydning for de involverte, vil påtalemyndigheten gjennomføre en evaluering med tanke på å identifisere eventuelle læringspunkter, skriver de i pressemeldingen.

– I tråd med innstillingen

Hos Rogaland statsadvokatembete er de ordknappe tirsdag ettermiddag.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer enn det fra riksadvokaten i dag. Deres avgjørelse er i tråd med innstillingen fra oss, sier Asbjørn Eritsland ved Rogaland statsadvokatembete.

– Det er begrenset ankemulighet til Høyesterett. Johny Vassbakk er frifunnet og har krav på å bli ansett som uskyldig. Utover det har vi ingen ytterligere kommentarer, sier han.

Les også Fire punkter som kan løse Tengs-saken

Åstedsundersøkelser etter drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995

Fryktet ikke noen anke

Stian Kristensen er en av forsvarerne i Tengs-saken. Han sier klienten hans nå først og fremst kjenner på lettelse.

Stian Kristensen med Tengs-dommen

Forsvarer Stian Kristensen.

Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Det er et endelig punktum på et mareritt som for ham har vart i omtrent 2,5 år. Nå kan han konsentrere seg om resten av livet, sier Kristensen.

Han sier verken han eller forsvarerkollega Stian Bråstein fryktet noen anke.

– I dag vedtok riksadvokaten dommen, og det er vi selvfølgelig godt fornøyde med.

Kjente seg ikke igjen i kritikken

I desember i fjor ble Johny Vassbakk enstemmig dømt til 17 års fengsel i tingretten for drapet på Birgitte Tengs.

I tillegg ble han dømt til å betale 600.000 kroner i erstatning til hver av foreldrene.

Dommen ble anket, og da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett i september ba aktoratet på nytt om at Vassbakk skulle fengsles i 17 år.

Les også Et kraftig slag for påtalemyndigheten

Statsadvokat Thale Thomseth

5. desember ble Vassbakk frifunnet av Gulating lagmannsrett. Arbeidet til både politiet og påtalemyndigheten ble regelrett nedsablet i dommen.

Statsadvokat Thale Thomseth sa da at hun ikke kjente seg igjen i lagmannsrettens påstand om at påtalemyndigheten har gått i en bekreftelsesfelle.

Tar avgjørelsen til etterretning

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt skriver i en SMS til NRK at han tar avgjørelsen til etterretning.

Hans Vik

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Vi imøteser evalueringen som Riksadvokaten bebuder, skriver han.

Det var natt til 6. mai 1995 at 17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept i nærheten av hjemmet sitt på Karmøy.

Drapet er uoppklart.