Hopp til innhold

Kan ha funnet små mengder DNA fra Johny Vassbakk i fem nye prøver

Nye analyser har avdekket små mengder DNA som med stor sannsynlighet tilhører Johny Vassbakk minst fem steder på strømpebuksen til Birgitte Tengs.

Arnoud Kal, NFI.

Den nederlandske rettsmedisineren Arnoud Kal presenterte de nye funnene i lagmannsretten i Stavanger onsdag, men advarte samtidig mot å gi dem for stor bevismessig verdi.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Det er Netherlands Forensic Institute (NFI) som har gjort nye analyser av ni utklipp fra Birgitte Tengs sin strømpebukse. I samtlige prøver er det funnet mindre mengder mannlig DNA. Rettsgenetiker Arnoud Kal fra NFI presenterte resultatet av analysene i Gulating lagmannsrett onsdag.

Ifølge Kal er det funnet match som samsvarer med Vassbakks DNA-profil i fem av de ni prøvene.

I en av disse er det bare funnet DNA fra Vassbakk, i tillegg til Birgitte selv.

Johny Vassbakk har hele tiden nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

I retten presiserte DNA-ekspertene at de nye analysene må brukes med varsomhet med tanke på bevisverdi.

I tingretten ble Vassbakk i stor grad dømt på bakgrunn av at det på Birgittes strømpebukse ble funnet et y-kromosom som dommerne mente tilhører Vassbakk. Her var det treff på 29 markører, noe som regnes som en sikker identifikasjon.

I de nye analysene er det treff på færre genetiske markører, og derfor har disse analysene mindre bevismessig verdi, ifølge Arnoud Kal.

I prøven der Vassbakks DNA er funnet alene, er det treff på 12 markører.

– Funnene må brukes varsomt

Ifølge Arnoud Kal finnes det relevant informasjon i de nye analysene, men han mener dette er informasjon som retten må bruke med varsomhet.

– Det er flere treff på tiltalte i prøvene, men i mangel på en matematisk modell som kan evaluere funnene, er min konklusjon at analysene verken støtter eller svekker aktoratets hypotese om at tiltalte var på åstedet, sa Kal i vitnemålet.

Peter Gill

Peter Gill, rettsoppnevnt DNA-sakkyndig, advarte i retten mot å trekke for kategoriske konklusjoner fra de nye analysene.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Peter Gill, rettsoppnevnt DNA-sakkyndig, mente i retten at Arnoud Kals bruk av ordet «match» er upresist fordi han ser på dette som et identifiserende uttrykk.

– Jeg mener det er riktigere å karakterisere resultatene som «forenelig med» eller «sammenfallende» med tiltaltes DNA, uten at vi snakker om en sikker identifikasjon. Det er viktig at vi ikke går i bekreftelsesfellen som innebærer at vi bare leter etter faktorer som skal bekrefte at tiltalte er skyldig, sa Gill.

Aktor: – Styrker vår sak

Arnoud Kal takket Gill for innspillene.

Men jeg mener at jeg har vært veldig konservativ i konklusjonene mine, svarte Kal.

Aktor Thale Thomseth mener de nye analysene har styrket deres sak mot Vassbakk.

– Særlig gjelder dette den ene prøven hvor man bare har funnet DNA fra Birgitte og tiltalte. Funnet er gjort i blod, og vi mener dette har klar gjerningsrelevans.

– Har dette like stor bevisverdi som det opprinnelige funnet på strømpebuksen han i stor grad ble dømt på i tingretten?

– Nei, her er vi bare nede på 12 genmarkører og prøven er tatt flere tiår etter drapet. Samtidig sier de sakkyndige at de nye funnene har verdi, og det skal vi ta med oss videre. Og så kommer jo dette i tillegg til det vi har fra før, sier hun.

Forsvarer: – Funn fra flere menn

Forsvarer Stian Bråstein sier han er mest opptatt av at det også er avdekket DNA fra ukjente menn i de nye prøvene.

Advokatene Stian Kristensen (til venstre) og Stian Bråstein

Stian Kristensen og Stian Bråstein, til høyre, forsvarerne til Johny Vassbakk, er opptatt av at de nye analysene også har avdekket DNA fra ukjente menn på strømpebuksa.

Foto: Ali Akhtar / NRK

– Vår klient har vært opptatt av at det måtte gjøres nye analyser av strømpebuksen fordi han mener det må finnes DNA fra en gjerningsmann der. Prøvene viser spor av DNA fra flere andre menn, og det mener vi styrker hans klare oppfatning av at han ikke har noe med drapet å gjøre, sier Bråstein.

Thale Thomseth sier hun ikke er så opptatt av at DNA fra flere ukjente personer er funnet i blandingsprofilene.

– Det hadde vært langt mer oppsiktsvekkende hvis man fikk treff på andre moduskandidater, og det er jo ikke tilfelle her, sier hun.

Y-kromosomet er spesielt fordi det nedarves tilnærmet uforandret fra far til sønn i generasjoner. Det vil i utgangspunktet ikke kunne identifisere et enkelt individ med sikkerhet. Arnoud Kal har imidlertid tidligere påvist en sjelden mutasjon i Vassbakks y-profil. Dette var langt på vei en forutsetning for at han kunne dømmes i tingretten.

Startet med 62 utklipp

I de nye analysene har instituttet i Nederland først klippet ut 62 biter fra Birgittes strømpebukse, for det meste fra et parti rundt venstre lår og kne. Deretter valgte man å gå videre med ni av utklippene der var indikasjoner på funn av mannlig DNA.

– I disse ni bitene ble det funnet små mengder mannlig DNA, noe som bare ga delvise Y-kromosonale DNA-profiler, sa Arnoud Kal i vitneboksen.

Les også Bolig i Stavanger knytter Vassbakk til Birgittes bestevenninner

Johny Vassbakk

Det ble gjort sammenligningsprøver fra Vassbakk, hans to brødre, 39 andre menn, blant dem moduskandidater fra drapssaken, samt fire av sju mannlige ansatte hos NFI.

For å kunne karakteriseres som «match» var instituttes kriterium at minst to av fire gjentakende tester ga en identifisering.

Aktoratet Birgitte Tengs

Aktoratet som består av politiadvokat Unni Byberg Malmin, til venstre, og statsadvokatene Thale Thomseth og Nina Grande, ba om flere DNA-analyser etter tingrettsdommen i vår.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

I to av prøvene hvor det ble avdekket en blandingsprofil, i tillegg til Vassbakk, klarte man å identifisere opphavene også til de andre. Den ene viste seg å ha samme y-profil som en etterforsker som håndterte strømpebuksa for 21 år siden, mens den andre med stor sannsynlighet stammer fra en kamerat av Birgitte som hun ga en klem kvelden før hun ble drept.

Forventning om kontakt

Armoud Kal sa at instituttet valgte analyseområder på strømpebuksen ut fra forventninger om hvor en gjerningsmann kunne ha vært i kontakt med Birgitte, for eksempel da vedkommende dro ned strømpebuksen og trusen hennes.

Det var i vår, etter at tingrettsdommen mot Vassbakk var avsagt, at politiet sendte mer enn 60 nye prøver fra Birgitte Tengs sin strømpebukse til det rettsmedisinske instituttet i Nederland.

Aktor Nina Grande kunne opplyse i retten at halvparten av ekstraktene nå er brukt opp i de nye analysene. I samråd med forsvarerne har man valgt ikke å sende resten av ekstraktene til andre institutter, men heller lagre resten. Håpet er at man en gang i framtiden kan få enda mer ut av de gjenværende prøvene.