Jury skal avgjøre Jensens videre skjebne

Ankeforhandlingen i Jensen/Cappelen-saken starter i august 2018 i Borgarting lagmannsrett. Saken antas å vare i 20 uker og skal gå som lagrettesak.

Eirik Jensen under prosedyrer

DØMT I TINGRETTEN: Eirik Jensen er dømt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet. Han nekter straffskyld.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Borgarting lagmannsrett opplyser at ankesaken er berammet til tirsdag 28. august 2018. Den vil pågå i 80 rettsdager, til og med 1. februar 2019.

Den tidligere betrodde politimannen Eirik Jensen ble 18. september dømt i Oslo tingrett til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til hasjimport og våpenlovbrudd. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.

Jensens anke ble sendt inn 2. oktober. Det er anket over bevisvurderingen under narkotikaposten og korrupsjonen. I tillegg er det anket over saksbehandlingen.

Borgarting lagmannsrett opplyser at saken vil gå som en lagrettesak, altså med en jury.

Kritikk av juryordningen

Juryordningen har vært under sterk kritikk de siste årene, og skal i utgangspunktet avvikles fra 1. januar 2018.

Samtidig er det bestemt at saker som ble anket før 1. januar 2018 skal avvikles med lagrette, som altså består av fem kvinner og fem menn.

Fra 31. desember 2018 skal alle saker avgjøres av en meddomsrett, hvor et dommerpanel sammensatt av fem vanlige folk og to fagdommere avgjør skyldsspørsmålet og straffeutmåling.

Den sterkeste kritikken mot lagrette har vært at juryen ikke begrunner sine avgjørelser. Dette gjør det vanskelig å kontrollere om riktig forståelse av rettsreglene er lagt til grunn. Fagdommerne har mulighet til å sette hele avgjørelsen til side, noe som innebærer at saken må føres på nytt i sin helhet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger