Vi følgjer valet i Møre og Romsdal med resultat, reaksjonar og kommentarar frå rundt om i fylket.

Valg 2019 Møre og Romsdal

Oppsummert

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 holdes 9. september 2019. Ved valget skal det velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.

Søk i valgresultatene

 • Nådde ikkje fram med ungdomsopprør

  Senterungdommen i Molde nådde ikkje fram med protestane mot at Senterpartiet valde borgarleg side i kommunestyret fram for eit raudgrønt samarbeid. Leiar i senterungdommen i Molde, Betzy Elise Iversen vil framleis vurdere om ho skal melde seg ut, medan nestleiar Alexander Raudøy er klar på at han tek eit farvel med Senterpartiet. Leiar i Molde Senterparti, Rolf Arne Hamre (bildet), seier at valet av side er gjort og at eit medlemsmøte ikkje kan endre på dette. Avtalen er signert, det er fleirtal i kommunestyregruppa og stor tilslutnad til avtalen elles i Molde Senterparti, seier han.

  Rolf Arne Hamre (til venstre) under folkemøtet om bypakken i Molde
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Tove-Lise Torve blir fylkesordførar

  Tove-Lise Torve (Ap) blir fylkesordførar og Per Vidar Kjølmoen (Ap) blir fylkesvaraordførar. Dei to får verva etter at Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Venstre, Krf, SV og Miljøpartiet dei Grøne har blitt samde om å få ein avtale. Senterpartiet får leiaren i både samferdsleutvalet, utdanningsutvalet og næringsutvalet.

  Til NRK seier Tove Lise Torve at dei 6 partia har blitt samde om ei politisk plattform som dei saman skal finpusse før offentleggjering.

  Torve vil førebels ikkje kome med detaljar frå plattforma, men seier hovudmålet er å få ei trygg økonomisk styring av Møre og Romsdal fylkeskommune.

  Arbeidarpartiet og Senterpartiet får 2 representantar i fylkesutvalet. Miljøpartiet, Venstre og Krf får éin kvar.

  Partiet Raudt er ikkje med fylkesutvalet, men støttar avtalen som eit valteknisk samarbeid og har fått éin representant i Utdanningsutvalet. Alle dei andre partia er representert både i Fylkesutvalet og i dei tre underutvala.

  Forhandlarar Tove Lise Torve fylkesordførar
  Foto: Forhandlingsdelegasjonen
 • Synes velgerne har straffa hardt

  Sjukehussaka har ført til at Kristiansund Høyre nå bare har to representanter i bystyret, noe som er historisk lite. Leder for Kristiansund Høyre, Torbjørn Sagen, synes velgerne har straffa dem hardt. – Vi har slitt med sjukehusvedtaket og må se på hva vi skal gjøre videre. Når sjukehuset på Hjelset står klart vil jeg tro at folk blir trygg på at vi har et godt helsetilbud, sier Sagen.

  Torbjørn K. Sagen i Høyre under ordførerdebatt
  Foto: NRK
 • Vil samarbeide i opposisjon

  Venstre, SV og Miljøpartiet De Grønne har inngått et valgteknisk samarbeid i bystyret i Kristiansund. Etter at Ap og Sp har inngått en avtale etter valget, har Venstre, SV og MDG havnet i opposisjon. Felles innsats for klima og miljø ligger til grunn for samarbeidet, men også et felles ønsker om å oppnå viktige posisjoner. Samarbeidskonstellasjonen er sikret én plass i samtlige hovedutvalg. MDG som ble størst av de tre etter valget, får plass i formannskapet.

  MDG, Venstre og SV inngår valgteknisk samarbeid i bystyret i Kristiansund
  Foto: MDG/Venstre/SV

Partioppslutning i Møre og Romsdal

18,1 %
21278 stemmer
17,9 %
20993 stemmer
17,1 %
20075 stemmer
15,0 %
17623 stemmer
5,6 %
6546 stemmer
5,1 %
6049 stemmer
4,7 %
5503 stemmer
3,7 %
4378 stemmer
3,1 %
3599 stemmer
3,0 %
3501 stemmer
1,8 %
2058 stemmer
1,6 %
1927 stemmer
1,4 %
1682 stemmer
1,2 %
1356 stemmer
0,5 %
537 stemmer
0,2 %
220 stemmer
0,2 %
181 stemmer

Fylkestinget i Møre og Romsdal

Slik fordeles de 47 plassene i fylkes­tinget mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om i Møre og Romsdal

Pensjonistpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Sosialistisk Venstreparti.

l