Hopp til innhold
Ålesund rådhus
Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK

Ålesund kommune

 • Brakk beina då betongblokk velta

  To tilsette i Ålesund kommune fekk beinbrot då ei betongblokk velta over dei. Hendinga skal ha skjedd i slutten av april. Det skriv Sunnmørsposten. Ifølge avisa er politiet og Arbeidstilsynet er rutinemessig varsla, og sistnemnde har opna eit tilsyn med både kommunen og entreprenøren. Bjørn Skulstad, avdelingsleiar i VA-verksemda, seier at det er sjeldan kommunetilsette er ute for sånne ulykker og at dei er i gang med å undersøke ulykka.

 • Plan- og byggesaker kan bli forseinka

  Manglande avløpsreinsing forseinkar plan- og byggesaker i Ålesund. Det skriv kommunen i ei pressemelding. Tilsyn har avdekt at kommunen har fleire reinseanlegg som ikkje oppfyller reinsekrava.

  Kommunen har fått frist til 17.06.2022 med å tidfeste tiltak for at avløpsreinseanlegga ikkje bryt forureiningslova. I mellomtida blir nye utbyggingsprosjekt som gir auka utslepp, behandla, men det blir ikkje bli sendt ut vedtak før situasjonen er meir avklart. Det opplyser kommunen.

  – Dette gjeld søknadar som er sendt inn til kommunen etter 26.04.2022, og gjeld både bustadformål og næringsformål. Det kan derfor vere saker som ikkje vil bli handsama innan 12 veker – slik lova sei. Dei det gjeld vil få eit brev frå kommunen, skriv kommunen.

 • Funn av legionella i dusjanlegg

  Ålesund kommune har ved ein rutinemessig kontroll oppdaga legionellabakterie i eit dusjanlegg ved Skarbøvik sjukeheim og ved Brattvåg omsorgssenter.

  – Ein stenger no ned dusjanlegga for å vere på den sikre sida, og planlegg oppstart av behandling av funna over helga, seier assisterande kommunalsjef innan helse, Torfinn Vingen.

 • Undersøkelser etter steiner falt fra tak

  Mandag har det vært gjort flere undersøkelser for å se om det er mer løs stein som kan falle ned fra Arbeideren i Ålesund. Søndag falt flere steiner ned fra bygningen.

  Øyvind Osvold i Ålesund kommunale eiendom sier det var en del løs stein som er kakket vekk og fjernet fra nordsiden, og nå går de over sørsiden. – Det er dessverre vanskelig på forhånd å oppdage at det er løs stein som kan falle ned, sier Osvold. Etter hvert skal det legges ny murpuss på taket. Heldigvis ble ingen skadet.

  Fleire steinar har falle frå Arbeideren i Ålesund
  Foto: Silje Steinnes Bjerknes / NRK
 • Matvarekjøp hamnar i retten

  Ein anbodskonkurranse om innkjøp av matvarer i Ålesund hamnar i retten. Ein av de to leverandørane fekk tilbodet avvist, fordi dei hadde tilbydd økonomiprodukt på svært mange av dei varene, der det ikkje var opna for det. Leverandøren klaga deretter på utforminga av sjølve tilbodskonkurransen, der dei hevdar at konkurransegrunnlaget er diskriminerande. Kommunen står på sitt og saka startar i tingretten den 4. mai.

Video frå Toldboden

Meir enn 60 smitta etter festing – no kan det få etterspel for festdeltakarane

Den nye storkommunen Ålesund hadde i dag samling for alle ungdomsskuleelevane. Fem kommunar har blitt til éin og no blir det arbeidd for å skape møteplassar. 
Sprenging i Aspevågen i Ålesund.