Ålesund rådhus
Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK

Ålesund kommune

 • Vil arbeide i helgene også

  Det finske selskapet som jobbar med innseglinga i Aspevågen i Ålesund ønskjer dispensasjon til å arbeide også i helgene. Arbeidet med å gjere grunnen djupare starta tidlegare i sommar og skal etter planen vare til februar 2020. Allereie pågår arbeidet mellom klokka sju og 23 på kvardagar, men selskapet førebur no ein søknad til fylkesmannen som inneber arbeid også laurdagar og søndagar.

  Sprenging i Aspevågen i Ålesund.
 • Tilsett som framtidsnavigatør

  Anne-Lise Sagen Major (46) er tilsett som framtidsnavigatør i nye Ålesund kommune, og begynte 1. august, ifølge ei pressemelding. Hun skal jobbe med innovasjonskultur i den nye storkommunen. Ken Blindheim slutta i jobben i januar etter tre månader. Grunnen skal ha vore at arbeidsoppgåvene ikkje samsvarte med stillingsutlysinga, ifølge prosjektleiar Astrid Eidsvik.

  Anne-Lise Sagen Major
  Foto: Nye Ålesund
 • Legger ut sjømerker under sprenging

  Kystverket plasserer ut nye midlertidige sjømerker i Aspevågen i Ålesund i forbindelse med sprenging og mudring i havna. Mange småbåter holder ikke sikkerhetssonen på 150 meter. Sprengningsarbeidet fører til at sjøkarta ikke stemmer helt med terrenget, og det er viktig å holde båter unna arbeidet med riggen. De midlertidige merka blir liggende fram til slutten av året og skal sikre at det ikke skjer uhell, opplyser Kystverket. Foto: Pål Bakke.

  Sprenging i Aspevågen i Ålesund.
 • Åtvarar båtførarar

  Båtførarar respekterer ikkje tryggleiksona ved sprenging i Ålesund hamn. Kystverket er i gang arbeid for fjerne tre små grunner i Aspevågen. Kravet er at båtar skal halde seg 150 meter frå riggen. Men i løpet av dei to første vekene har nyskjerrige i småbåtar kome altfor nær ved fleire høve. Dette er spesielt farlig når det er sprenging på gang, åtvarar byggeleiar Håkon B. Teigen.

 • Satsar på kultur

  Lin Marie Norberg Jacobsen er tilsett i ei nyoppretta stilling som rådgivar for profesjonell kultur i Ålesund kommune. Det opplyser kommunen i ei pressemelding. Ho skal mellom anna jobbe for å gjere Ålesund til ein sterk kulturby. – Vi ønsker å legge til rette for at Ålesund kommune har eit rikt og mangfaldig kulturliv, også innan det profesjonelle området, seier kultursjef Oskar Skulstad.

  Lin Marie Norberg Jacobsen
  Foto: Ann Sylvia Deocariza, LD Studio / LD Arthouse
Sprenging i Aspevågen i Ålesund.
Samfunnet kan spare milliardar av kroner om eldre folk lærer å halde seg på beina.Ti tusen skadar seg i fallulykker kvart einaste år. Men med enkle knep går det an å unngå ulykkene