Hopp til innhold
Ålesund rådhus
Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK

Ålesund kommune

 • Økonomien i Ålesund: –  Fortsatt veldig stor usikkerhet

  Kommunedirektør Steven Hasseldal i Ålesund mener budsjettvedtaket som kommunestyret gjorde i kveld er et viktig skritt for å få orden på økonomien.

  Han sier vedtaket kan gi en økonomisk balanse, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet både til utgiftssida og inntektssida.

  Politikerne har tatt ut svært mange av kuttforslagene som kommunedirektøren la på bordet, men flertallet har lagt inn nye kuttforslag på tilsammen 35 millioner kroner.

  – Men krisa i Ålesund kommune er ikke over, og det kommer til å bli mange smertefulle grep fremover, sier Monica Molvær (H).

  Flertallet og mindretallet i kommunestyret er uenige om korleis dei skal auke inntektene.

  – Vi tømmer jo disposisjonsfondet, og det betyr at til neste år så har vi ikke de pengene. Vi ønsker jo å beholde de tilbudene som vi nå har berga. Så blir det heilt inn til beinet så må vi se på eiendomsskatten. 2025 og 2026 tror jeg bli steintøft, sier Anne Berit Støyva Emblem (Ap).

  Kommunedirektør i Ålesund, Jon Steven Hasseldal.
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • – Vi kjenner oss framleis ikkje trygge

  Foreldra ved Valle barneskule kjenner seg framleis ikkje trygge etter at kommunestyret i Ålesund torsdag kveld tok ut forslaget om å greie ut nedlegging av skulen.

  Dette skjedde i samband med behandlinga av skulebruksplana. Kommunedirektøren hadde mellom anna foreslått å greie ut nedlegging av Valle barneskule, men politikarane tok dette ut.

  Fleire fra bygda hadde møtt fram for å følgje debatten i kommunestyret i Ålesund.

  – Vi skulle helst sett at det klart og tydeleg stod i vedtaket at skulen ikkje skal bli lagt ned, seier FAU-leiar Stine Jeanette Johnsen til NRK.

  Johnsen seier at skulen er svært viktig for bygda Valle.

  – Skulen betyr alt for oss, det er samlingspunktet, det er her vi møter kvarandre, også utanom skulen.

  Forkjempere for Valle skule på plass i kommunestyret i Ålesund 20.juni 2024 der det er foreslått å legge ned Valle skule.
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Vil ha greid ut endringar av skulestrukturen på Ellingsøya

  Politikarane i Ålesund vil ha greid ut ny skulestruktur og nytt skulebygg på Ellingsøya - anten slå saman alle skulane på Ellingsøya til ein kombinertskule eller redusere til ein samlokalisert barneskule og ein kombinertskule på øya.

  Det er klart etter kommunestyremøtet i kveld der skulebruksplanen blei vedtatt.

  Forslaget om å greie ut nedlegging av barneskulen på Valle er tatt bort. Det same gjeld flytting av ungdomsskuleelevane i Skodje til Ørskog.

  Men kommunestyret vil ha greid ut samanslåing av Skodje barneskule og Skodje ungdomsskule til ei verksemd og flytting av elevane frå Valle skulekrins til Ørskog skulekrins når dei startar på ungdomstrinnet.

 • Blir hastestengt på grunn av skade

  Hurtigbåtkaia ved rutebilstasjonen i Ålesund blir hastestengt på grunn av skade, skriver Ålesund kommune i en pressemelding.

  Skaden ble oppdaget under en inspeksjon gjennomført av dykkere som et ledd i et anna vedlikeholdsarbeid. Det ble avdekket en alvorlig skade på bærende pel på kaia. Den ene søyla viste seg å være knekt.

  Kaia blir trolig stengt i to uker. Skateflukaia bli brukt som alternativ i denn eperioden og rutetidene blir endret.

  En søyle på hurtigbåtkaia i Ålesund er knekt og kaia blir hastestengt.
  Foto: O.E. Hagen AS Dykkerfirma
 • Seier nei til fleire av kuttforslaga

  Frp, Høgre og Ålesundlista som har fleirtal i kommunestyret i Ålesund, seier nei til fleire av kuttforslaga frå kommunedirektøren som gjeld lavterskeltilbod innanfor rus og psykisk helse.

  Dei tre partia vil mellom anna vidareføre Skansen aktivitet, Fontenehuset og Sommerfuglen.

  – Dette er eit tilbod som har stor nytte for mange, seier ordførar Håkon Lykkebø Strand (Frp).

  Rask psykisk helsehjelp blir også foreslått tatt ut av kuttlista. Det same gjeld Erfaringskonsulentene som er foreslått avvikla.

  Kuttforslaga frå kommunedirektøren skal opp til politisk behandling i formannskapet i morgon fredag.

  Rådhuset i Ålesund. Vi ser kommunevåpenet, ein fiskebåt i sølv på raudt skjold, henge på veggen mellom to høge vindauge. Under heng eit skilt med orda "Ålesund kommune". Foran i biletet, ute av fokus, ser vi blada frå eit tre.
  Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK