Valgresultat 2019

Arbeiderpartiet
Kommunevalg

Hvordan har oppslutningen til Arbeiderpartiet endret seg?

Grafen viser APs oppslutning på landsbasis fra de siste kommunevalgene og for 2019.

40 %35 %30 %25 %20 %19992003200720112015201928.6%27.5%29.6%31.7%33%24.77797%24,8 %

Hvor bor velgerne?

Kartet viser hvordan Arbeiderpartiet har gjort det i de ulike kommunene. Kommunene der de har gjort det best, har sterkest farge. Fargen er lysere der de har gjort et dårligere valg.

50 % – 68%
34 % – 50%
17 % – 34%
0 % – 17%

Kommunene der AP gjør det best

67,1 %
165 stemmer
61,2 %
1781 stemmer
60,1 %
298 stemmer
59,3 %
432 stemmer
58,0 %
422 stemmer
56,6 %
295 stemmer
54,1 %
604 stemmer
53,6 %
404 stemmer
53,5 %
1186 stemmer
53,4 %
1540 stemmer
53,2 %
476 stemmer
53,1 %
1498 stemmer
51,8 %
1084 stemmer
51,7 %
253 stemmer
51,4 %
874 stemmer
50,3 %
462 stemmer
49,8 %
2575 stemmer
49,0 %
593 stemmer
48,1 %
260 stemmer
47,1 %
281 stemmer

Se kommunevalgresultatet for andre partier

Arbeiderpartiet
Fylkestingsvalg