Valgresultat 2019

Senterpartiet
Kommunevalg

Hvordan har oppslutningen til Senterpartiet endret seg?

Grafen viser SPs oppslutning på landsbasis fra de siste kommunevalgene og for 2019.

20 %15 %10 %5 %0 %1999200320072011201520198.3%7.9%8%6.7%8.5%14.40205%14,4 %

Hvor bor velgerne?

Kartet viser hvordan Senterpartiet har gjort det i de ulike kommunene. Kommunene der de har gjort det best, har sterkest farge. Fargen er lysere der de har gjort et dårligere valg.

52 % – 70%
35 % – 52%
17 % – 35%
0 % – 17%

Kommunene der SP gjør det best

69,2 %
350 stemmer
62,9 %
1352 stemmer
61,9 %
462 stemmer
61,7 %
433 stemmer
60,9 %
774 stemmer
59,6 %
1160 stemmer
59,5 %
517 stemmer
57,9 %
1908 stemmer
57,1 %
343 stemmer
56,0 %
610 stemmer
56,0 %
1502 stemmer
55,7 %
634 stemmer
53,6 %
1324 stemmer
52,6 %
1030 stemmer
52,4 %
818 stemmer
52,3 %
829 stemmer
52,0 %
2016 stemmer
51,9 %
433 stemmer
51,8 %
954 stemmer
51,5 %
226 stemmer

Se kommunevalgresultatet for andre partier

Senterpartiet
Fylkestingsvalg