En som legger penger i en bøsse.
Foto: NRK

TV-aksjonen Møre og Romsdal

Oppsummert

TV-aksjonen NRK har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. TV-aksjonen 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

 • Møre og Romsdal på 5.plass

  I årets TV-aksjon ser Møre og Romsdal ut til å hamne på ein femteplass av fylka, med nesten 45 kroner per innbyggar. Det er vel tre kroner over landssnittet. Totalt i landet er det samla inn over 220,6 millionar kroner, og nesten 12 millionar kjem frå Møre og Romsdal. Årets aksjon gjekk til Care og til kvinners rettar i ni land.

  TV-aksjonen 2019
  Foto: Erik Burås / NRK
 • Bykamp for TV-aksjonen

  I dag har representantar for næringslivet i Ålesund, Kristiansund og Molde engasjert seg for å samle inn mest mogleg pengar til årets TV-aksjon. Innsatsen har vore arrangert som ein by-kamp mellom dei tre byane i Møre og Romsdal. Så langt har det kome inn 291.909,- kroner i Ålesund, 236.311,- kroner i Kristiansund og 114.526,- kroner i Molde. Delt på innbyggjartal har det kome inn kr. 9,74 i Kristiansund, 6,08 i Ålesund og 4,24 i Molde. Pengane går til organisasjonen CARE sitt arbeid for å skape eit betre liv for kvinner i nokon av dei fattigaste områda i verda.

 • Treng kontorplass

  TV-aksjonen i Møre og Romsdal frir til lokale bedrifter og næringsliv, og håper noen kan låne dem en kontorplass i Ålesund. TV-aksjonen har i dag ikke et fast sted å jobbe med forberedelsene til årets TV-aksjon, som går av stabelen den 20. oktober. Inntektene i år går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

  Fylkesaksjonsleder Victoria Linnerud t.v. og frivillig prosjektmedarbeider John Inge Tusvik t.h.
  Foto: TV-aksjonen
 • Trenger 2500 bøssebærere

  I Møre og Romsdal trengs 2500 bøssebærere under TV aksjonsdagen 20. oktober og årets innsamling går til bistandsorganisasjonen Care Norge. Fylkesaksjonskomiteen var samla for første gang denne uka onsdag og det markerte startskuddet. Utfordringene med å skaffe bøssebærere til den årlige TV-aksjonen har økt de siste åra, men fortsatt er bøsseinnsamlinga det viktigste med TV-aksjonen. – Derfor blir rekrutteringsarbeidet prioritert, sier fylkesaksjonsleder Victoria Linnerud.

 • Ny leiar for TV-aksjonen

  Victoria Linnerud frå Ålesund blir ny leiar for TV-aksjonen her i fylket. TV-aksjon i år skal gje 400.000 kvinner moglegheit til å tene sine eigne pengar, bestemme over eigen kropp og få ei røyst i samfunnet. TV-aksjonsmidlane går til CARE sitt arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. Den går av stabelen 20. oktober.

   Victoria Linnerud, leiar for TV-aksjonen i Møre og Romsdal
Sula kommune har sett seg mål om å samle inn 100 kroner for kvar innbyggar. Då klokka var 21:45 hadde dei ikkje nådd målet, men håpet lever.
Sjølv om teknologien har tatt over, er det tydelegvis slik at folk framleis gir kontantar. I alle fall på Sula i Møre og Romsdal. Der tel dei no pengane for å finne ut om dei når målet sitt: 100 kroner for kvar innbyggar.
Sula kommune har gått frå botn til toppen av givarlista på få år. No prøver dei å nå målet sitt om 100 kroner frå kvar innbyggar.
På Devoldfabrikken i Sula kommune blir det dansa, spelt og engasjert. Kommunen har som mål å framleis vere blant dei aller beste givarane. I år er målet 100 kroner frå kvar innbyggar.
Ei knapp veke før TV-aksjonen var det uro blant dei ansvarlege i både Molde, Kristiansund og Ålesund.