Kristiansund rådhus
Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Kristiansund kommune

 • Kristiansund kommune får kritikk

  Kristiansund kommune får kritikk for å ha holdt brevene i Atlanten-saken lukket og unntatt offentlighet. Brevene omhandler konflikten mellom Mekvik maskin og Kristiansund kommune. Både kommunen sitt eget kontrollutvalg og Presseforbundet mener det er uheldig at dokumentene har vært unntatt offentlighet. – Dette er alvorlig. Poenget med postlister er at samfunnet skal ha en mulighet til å følge viktige saker i postjournalen og se hva kommunen driver med, sier jurist i Presseforbundet, Kristine Foss. Kommunen svarer at dette er en glipp.

  Kristine Foss
  Foto: Andreas Sundby / NRK
 • Nytt opera- og kulturhus

  Søknad om nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er no sendt over til Kulturdepartementet. I første omgang vart Kristiansund kommune bedt om å skalere ned kostnaden. – Det har vore ein krevjande prosess, men vi opplev at alle aktørar i prosjektet har vore med på å finne gode løysingar som har gjort at vi har kutta mykje, seier kultursjef Eigunn Stav Sætre. Operaens hovudsal er halde ved lag i den nye søknaden.

  Det nye opera- og kulturhuset i Kristiansund
 • Skal granske Atlanten stadion-saken

  Kommuneledelsen i Kristiansund har oppnevnt en egen gruppe som skal finne ut hva som faktisk har skjedd i Atlanten stadion-saken. Kommunen betalte en ekstraregning på 16 millioner kroner for fjerning av masser som skulle på deponi. Samtidig innrømmer entreprenøren Mekvik Maskin at store deler av massene aldri havnet på lovlig lagring, men heller ble dumpet tilbake i tomta til nye Atlanten stadion. Karl Kjetil Skuseth, kommunalsjef for tekniske tjenester i Kristiansund kommune, sier de nå skal granske saka.

  Kristiansund kommune vil ha full gjennomgang av alt som har skjedd i Atlanten stadion-saka. Dei vurderer no om dei skal melde entreprenøren, som tok betalt for å køyre ureine massar til deponi, men som i realiteten dumpa det tilbake på tomta.
 • Rekneskapet i balanse


  Kristinsund kommune klarte å gå i balanse med rekneskapen for 2018. Men kommunen har framleis økonomiske utfordringar, og spareprosjektet kommunen har sett i gang, går difor som planlagt, seier rådmann Arne Ingebrigtsen i ei pressemelding. Det er ekstraordinære inntekter frå skatt og havbruksfond, samt reduserte investeringar som har ført til eit budsjett i balanse.

 • Badeland friskmeldt

  Vassprøvene ved Atlanten idrettspark i Kristiansund viser at legionellabakteriane som vart funne, er borte. Dermed opnar Atlanterhavsbadet og idrettshallen att tysdag. Anlegget har vore stengt i over to veker medan det har pågått omfattande behandlingar. Kommunen har bestilt eit desinfeksjonssystem og innført nye prosedyrar for å hindre legionella.

  Bading ved Atlanterhavsbadet
  Foto: Atlanterhavsbadet
Kristiansund kommune vil ha full gjennomgang av alt som har skjedd i Atlanten stadion-saka. Dei vurderer no om dei skal melde entreprenøren, som tok betalt for å køyre ureine massar til deponi, men som i realiteten dumpa det tilbake på tomta.