Kristiansund rådhus
Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Kristiansund kommune

 • Rekkverk mot Vågen

  I dag starter vegvesenet montering av rekkverk på deler av Kranaveien i Kristiansund. Dagens rekkverk på bruene er ikke sterkt nok, og kanten mellom vei og fortau er ikke høy nok med tanke på utforkjøringer.

  Laster Twitter-innhold
 • Gjev pallplass til Kristiansund

  Kristiansund kommune kom på pallen i EPSA 2019, som kårer de mest innovative prosjektene i offentlig sektor i Europa. Prosjektet «Zero Trust Architecture» er gjennomført i Kristiansund de siste to-tre årene. Det går i korthet ut på å forenkle infrastrukturen i det kommunale datanettet, for å få bedre ytelse, billigere drift og sist men ikke minst klargjøre nettet for den kommende økningen av digitale innbyggertjenester, sensorer og velferdsteknologi. Det skriver tk.no

  Kristiansund
  Foto: Roar Halten / NRK
 • Nei til brannstasjon til 152 mill.

  Formannskapet i Kristiansund stemte nei til å bygge ny brannstasjon til 152 millionar kroner, åtte millionar lågare enn anslaget frå i sommar. Det skriv tk.no. Arbeidstilsynet meiner den gamle stasjonen i sentrum ikkje tilfredsstiller krav til arbeidsmiljø og funksjonalitet.

 • Opnar skatepark i Kristiansund

  Skatepark til dei som likar fart, hagelag til dei som har grøne fingra, og benkar for dei som treng ein pust i bakken. Laurdag opnar Kristiansund og Møre og Romsdal fylke det ferskaste byfornyingsprosjekt inst i Vågen.

  Skatepark til dei som likar fart, hagelag til dei som har grøne fingra, og benkar for dei som treng ein pust i bakken. Laurdag 2. november opnar Kristiansund og Møre og Romsdal fylke det ferskaste byfornyingsprosjekt inst i Vågen.
 • Færre elever – men flere klasser

  Kristiansund kommer til å få 500 færre skoleelever i løpet av de neste fire årene. Men likevel blir det flere klasser. Dette er svært utfordrende for kommunens økonomi, sier kommunalsjef Christine Reitan. Reitan sier at skolelederne i Kristiansund i flere år har pekt på at en må se på strukturelle tiltak og ikke bare bruke ostehøvel.

  Primary school
  Foto: Frank May / NPK
Skatepark til dei som likar fart, hagelag til dei som har grøne fingra, og benkar for dei som treng ein pust i bakken. Laurdag 2. november opnar Kristiansund og Møre og Romsdal fylke det ferskaste byfornyingsprosjekt inst i Vågen.
Kristiansund kommune vil ha full gjennomgang av alt som har skjedd i Atlanten stadion-saka. Dei vurderer no om dei skal melde entreprenøren, som tok betalt for å køyre ureine massar til deponi, men som i realiteten dumpa det tilbake på tomta.