Hopp til innhold
Kristiansund rådhus
Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Kristiansund kommune

 • Planar om 1800 parkeringsplassar i Kristiansund

  Kristiansund kommune vil gjere sentrum betre for mjuke trafikantar og ser for seg to parkeringshus i fjell i framtida. Målet er å fjerne store delar av parkeringsplassane i sentrumsområda, og legge til rette for 1800 parkeringsplassar i to fjellhallar. Varaordførar Berit Marie Frey meiner dette er framtidsretta, sjølv om ho trur det kjem protestar. Planen er at dei nye parkeringshallane kan stå klar om fire til fem år.

  Kaibakken i Kristiansund
  Foto: Aina Rødal / NRK
 • Klar for å ta imot flyktningar

  Kristiansund kommune hadde i kveld informasjonsmøte for folk som hadde spørsmål om korleis dei kan hjelpe flyktningar frå Ukraina. Kommunalsjef for helse og sosial i Kristiansund kommune, Siv Iren Stormo, seier folk kan vere trygge på at kommunen er klar for å hjelpe.

  Møte i Braathallen om Ukrainske flyktningar
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • Manglar sjukeheimsplassar

  Kristiansund kommune tek i bruk ei avdeling ved Storhaugen Helsehus for å opne fem plassar til pasientar som er utskrivingsklare frå sjukehus.

  Kristiansund er den kommunen i fylket som har størst utfordringar med å finne plass til pasientane sine.

  Kommunen har bestemt seg for å bygge ein ny, stor sjukeheim, men må også finne løysingar på kort sikt, seier kommunalsjef Siv Iren Andersson.

  Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef helse og omsorg i Kristiansund
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Lanserer ny digital teneste for ungdom

  Alle ungdomsskuleelevane i Kristiansund har no høve til å kunne chatte med ein helsesjukepleiar. Kommunen har sett ein auke i ungdommar som tar kontakt om mellom anna einsemd og depresjon, og har derfor utvikla den digitale plattformen Privatprat. Samtalen mellom elevane og helsesjukepleiar blir kryptert og trygg. No jobbar dei med å gjere det tilgjengeleg på vidaregåande skule og i andre kommunar. – Eg trur det vil gjere at mange ungdommar blir flinkare til å spørje om hjelp, det kan vere tøft for mange. Her kan ein vere meir privat, utan at foreldre treng å vite om det, seier Ane Viktoria Skoglund Olsen, elev på Nordlandet ungdomsskole.

  Ane Viktoria Skoglund Olsen, elev på Nordlandet ungdomsskole.
  Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK
Skatepark til dei som likar fart, hagelag til dei som har grøne fingra, og benkar for dei som treng ein pust i bakken. Laurdag 2. november opnar Kristiansund og Møre og Romsdal fylke det ferskaste byfornyingsprosjekt inst i Vågen.
Kristiansund kommune vil ha full gjennomgang av alt som har skjedd i Atlanten stadion-saka. Dei vurderer no om dei skal melde entreprenøren, som tok betalt for å køyre ureine massar til deponi, men som i realiteten dumpa det tilbake på tomta.