Kristiansund rådhus
Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Kristiansund kommune

 • 14 millioner på bok

  Kristiansund kommune sitter igjen med 14 millioner kroner i overskudd etter at alle utgifter for 2019 er betalt. Det er det beste resultatet kommunen har hatt siden 2012. Pengene settes av til et eget disposisjonsfond. – Det er gledelig at vi er på rett vei økonomisk og at vi får satt av midler. Vi er i ferd med å skape oss det handlingsrommet vi trenger for å møte utfordringene framover, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

  Arne Ingebrigtsen
  Foto: Roar Halten / NRK
 • Skal utrede Møre-exit

  Kristiansund bystyre vedtok i dag i sette ned et utvalg som skal vurdere fordeler og ulemper ved en eventuell overgang til Trøndelag. Nordmørslista fremmet også et forslag om å vedta en folkeavstemning til neste stortingsvalg. Dette forslaget fikk de ikke flertall for i bystyret.

  Bystyret i Kristiansund
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Tingvoll Økopark reddet

  Tingvoll økopark er berga og får inntil tre millioner i tilskudd fra fylkeskommunen over de neste tre åra. Kultur-, nærings- og folkehelseutvalget bevilget i dag pengene som skal sikre opplevings- og miljøsenteret videre drift etter at økonomien har svikta for økoparken. Leder i utvalget, Marit Nerås Krogsæter, sier de nå gir Tingvoll Økopark en siste sjanse til å lykkes

  Marit Krogsæther
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Legger ny brannstasjon til Goma

  Et flertall i bystyret i Kristiansund sa i dag ja til å bygge ny brannstasjon der Goma gamle skole ligger i dag. Flere alternative tomteforslag ble lagt frem. Blant annet et ønske om å beholde brannstasjonen i lokalene de har i dag. Vedtaket er i tråd med de faglige rådene fra blant annet Kristiansund brann- og redning.

  Bystyret i Kristiansund
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Vil greie ut om Trøndelags-søknad

  Formannskapet i Kristiansund har samrøystes vedteke å tilrå ei utgreiing om å gå inn i Trøndelag, skriv tk.no. Det skal bli sett ned eit politisk utval med ansvar for dette, som skal samordne prosessen med Aure og Smøla. Målet er å legge fram ei folkerøysting om grensejusteringar. – Veldig positivt med brei semje i fellesskap med Aure og Smøla, seier Stig Anders Ohrvik i Nordmørslista til avisa.

  Stig Anders Ohrvik
  Foto: Trond Vestre / NRK
Skatepark til dei som likar fart, hagelag til dei som har grøne fingra, og benkar for dei som treng ein pust i bakken. Laurdag 2. november opnar Kristiansund og Møre og Romsdal fylke det ferskaste byfornyingsprosjekt inst i Vågen.
Kristiansund kommune vil ha full gjennomgang av alt som har skjedd i Atlanten stadion-saka. Dei vurderer no om dei skal melde entreprenøren, som tok betalt for å køyre ureine massar til deponi, men som i realiteten dumpa det tilbake på tomta.