Hopp til innhold

Kommunen løste fastlegekrisen i løpet av to år

Mer enn 200.000 nordmenn står uten fastlege. I Kristiansund var det krise før kommunen tok grep. Allmennlegeforeningen er likevel ikke sikker på at løsningen passer overalt.

Kristiansund sentrum

For to år siden var det fastlege-krise i Kristiansund. Nå er legekontorene fylt opp.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Her er det fullt bemannet med fastleger, sier kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersen. Hun smiler mens hun viser NRK rundt på legekontoret Bryggen medisinske senter i Kristiansund.

Siv Iren Stormo Andersen

Kommunalsjef for helse og omsorg i Kristiansund, Siv Iren Stormo Andersen, er fornøyd med at kommunen har løst fastlegekrisen i kommunen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

For to år siden smilte hun ikke. I februar 2022 lurte alle på hvem som skulle ta seg av syke kristiansundere. De manglet fastleger.

– Hvis vi ikke får rekruttert leger nå så vil vi ha 7 av 29 hjemler ledig i sommer, sa kommunalsjefen da.

Lavere terskel for nyutdannede leger

Men på to år er situasjonen snudd på hodet. Kommunen løste fastlegekrisen og gikk fra tomme kontor til full dekning.

Kommunen tok over driften av Bryggen medisinske senter slik at legene kunne konsentrere seg om pasientbehandling. I tillegg kjøpte de opp alle ledige fastlegehjemler i kommunen.

Det var viktig, tror tillitsvalgt for fastlegene i Kristiansund, Eigil Sandvik.

Eigil Sandvik

Eigil Sandvik er tillitsvalgt for fastlegene i Kristiansund.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Før har man måttet betalt opp mot 1 million kroner for å kjøpe seg inn i en fastlegehjemmel for å prøve seg ut i en jobb man i utgangspunktet ikke vet om man vil trives i på sikt.

Grepet til kommunen gjør det lettere, tror Sandvik.

– Da blir det mye lavere terskel for nyutdannende leger å komme seg inn i ordningen, og prøve seg, uten store økonomiske forpliktelser, sier han.

Les også Ble gjeldsslave av fastlegestilling han sa opp for flere år siden

Fastlege Jan Ruben Moy i Stavanger

Lot fastlegene være to på vakt på legevakta

I tillegg åpnet de ny legevakt i Kristiansund der de lot fastlegene vær to og to på vakt, i stedet for å være alene.

– De har hyppigere vakter, men gir tilbakemelding om at det er bedre å ha hyppigere vakter og være to sammen på vakt, sier kommunalsjef Stormo Andersen.

Alt i alt har tiltakene ført til at alle kommunens fastlegekontor straks er fullt oppbemannet uten å måtte bruke vikarer.

Behovet for fastleger er fortsatt stort

Ifølge tall fra Helsedirektoratet for fjerde kvartal i 2023 sto 214.095 innbyggere i Norge uten fastlege. Leder for allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, synes det er gledelig å se at Kristiansund har gått fra total tørke på rekrutteringssiden, til å få fylt opp legekontorene. Han ser spor av bedring for fastlegesituasjonen over hele landet, men behovet er fortsatt stort.

– Med flere fra Ukraina som trenger fastlege så ser vi at vi trenger enda flere fastleger for å komme i mål.

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

Nils Kristian Klev er leder i Allmennlegeforeningen i Norge.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Han synes det er fint at kommunen har fått ned innstegskostnaden ved å bli fastlege, og at legene i Kristiansund føler seg tryggere når de jobber på legevakten. Han er likevel redd for at dersom Staten ikke kommer med mer midler til kommunene, og kommunene selv må ut med ekstra midler for å gjøre seg attraktive, vil det bli konkurranse mellom kommunene.

– Det er uheldig hvis det er slik at man trekker leger fra nabokommunen inn til egen kommune, fremfor å få nye leger inn i ordningen.

I Kristiansund er uansett rådet til andre kommuner klart.

– Sett dere ned sammen med legeforeningen. Bli enige om en virkelighetsforståelse, sier kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersen.