Ålesund fengsel
Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Fengsel i Møre og Romsdal

 • Anbefaler gigantfengsel i Ålesund

  Det anbefales å bygge tre nye gigantfengsel på Vestlandet - og legge ned resten, viser en ny konseptvalgtutgreiing (KVU) Bergens Tidende skriver om. Regjeringen mener likevel at det ikke er grunnlag for å bygge tre ny fengsler for å erstatte dem med dagens ti. Konsulentselskapet anbefaler å legge gigantfengslene til Ålesund, Bergen og Stavanger, mens Hustad fengsel og dagens Ålesund fengsel er blant dem utvalget mener bør erstattes.

 • Koronakrisa skaper utfordringar

  Friomsorgen har store utfordringar med å følgje opp tilsyn med lauslatne og dei som soner med fotlenke, og dei manglar heilt oppdrag til domfelte som soner samfunnsstraff. Koronapandemien gjer det vanskeleg å ha kontroll når telefonen blir viktigaste hjelpemiddel, seier friomsorgsleiar i Møre og Romsdal Annhild Viken Sunde. – Vi har ingen gruppeaktivitetar og det er veldig vanskeleg å få oppdragsgivarar fordi Noreg står stille. Vi har faktisk ikkje sett i verk ein einaste samfunnsstraff sidan 12.3, seier ho. Hustad fengsel har meir enn halvert talet på innsette og har innført einerom for alle for å takle koronasituasjonen.

  Annhild Viken Sunde er leder i Friomsorgen
  Foto: Gunnar Sandvik / NRK
 • Ber justisministeren svare

  Stortingsrepresentant Vetle Wang Soleim (H) spør justisministeren om når konseptvalgutredninga av fremtidens fengselsstruktur i Kriminalomsorgen Vest er klar. Det skjer i et skriftlig spørsmål til statsråden. Utredninga kan bli avgjørende for det planlagte soningssenteret på Digerneset i Skodje. Soleim spør justisministeren om han kan forsikre Stortinget om at utredningsarbeidet har full fremdrift og ikke blir forsinket. Soleim viser til at dagens fengsel i Ålesund er gammelt og ikke tilfredsstiller dagens krav. Sunnmøre regionråd tok nylig opp saken med Stortingets Mørebenk for å få fortgang i realiseringen av soningssenteret.

  Vetle Wang Soleim
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Vil ha draghjelp

  I eit møte med Mørebanken har Sunnmøre Regionråd gjort det klart at dei forventar draghjelp frå stortingspolitikarane i fylket i arbeid med å få på plass eit soningssenter på Digerneset. Ei større statleg utgreiing som er varsla i april, vil gi svar på kva framtidsutsikter det planlagde soningssenteret har. Ordføraren i Skodje, Dag Olav Tennfjord (bildet), håpar at stortingspolitikarane frå Møre og Romsdal vil presse på i kampen for eit nytt soningssenter. – Det er viktig at det blir gjort eit godt arbeid i Justiskomiteen. Og at ein kan jobbe med å få inn merknadar og kommentarar knytt opp mot tidlegare utgreiingar som peikar på eit klart behov i Møre og Romsdal. Soningskøane har gått ein del ned, noko som gjer det tøffare å få gjennomslag for investeringar i sektoren.

  Dag Olav Tennfjord
  Foto: Trond Vestre / NRK