– Fengselet er bygget etter behovet i 1864, utviklingen har stått på stedet hvil siden da

Møre og Romsdal har 33 fengselsplasser per 100 000 innbyggere - under halvparten av landsgjennomsnittet. Nå jobbes det målrettet mot ungdomspolitikerne for å få fortgang i planene om nytt fengsel.

Ålesund fengsel

Ungdomspolitikere ble bedt til Ålesund fengsel for å snakke om nytt soningssenter på Digernes.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

30 ungdomspolitikere møtte onsdag opp i Ålesund fengsel. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) og Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) inviterte til foredrag og omvisning.

Representanter fra ungdomspartiene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartet, Høyre og Venstre møtte opp.

Tommy Humblen og Tore Hareide

Tommy Humblen (t.v.) representerer KY, og Tore Hariede representerer NFF.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

– Vi har snakket så mye med de eldre politikerne uten å få resultater, så nå prøver vi oss på de unge og fremadstormende, sier Tore Hareide som representerer NFF i fengselet.

Det handler om hvem som skal komme ut igjen, og bli din nabo.

Kjartan Helland, prosjektleder for nytt soningssenter på Digernes

– Vi vil at de skal ha litt i kofferten når de tar steget inn i den «voksne» politikken, sier Kjartan Helland, prosjektleder for nytt soningssenter på Digernes.

Kjartan Helland

Kjartan Helland, prosjektleder for nytt soningssenter på Digernes.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

Fengselet er utdatert

Landsgjennomsnittet på fengselsdekning ligger på 75,1 plasser per 100.000 innbyggere, men det er store geografiske forskjeller. Mens region sør har 105,9 plasser per 100.000 innbygger har region vest, som Møre og Romsdal tilhører, kun 57.

Om man ser enda nærmere på det, ligger dekningsgraden i Møre og Romsdal nede på 33 fengselsplasser per 100.000 innbygger, under halvparten av landsgjennomsnittet, som forsåvidt også blir ansett som lavt. Fylket har 71 fengselplasser til 265.290 mennesker.

– Fengselet ble bygget for å ha dekningsgrad for datidens befolkning. Da var det 1500 mennesker som bodde i dekningsområdet, forteller prosjektlederen.

Når han holder foredrag for ungdomspolitikerne forteller han at vi står i det som var rettsal da fengselet ble bygget. Den gamle byretten, som tilsvarer dagens tingrett.

– Fengselet er bygget i 1864, for bot og bedring - en helt annen soningsform enn den vi har i dag. Da skulle hver mann isoleres på sin celle, men i dag vet vi at det gjør mer skade enn nytte, sier Helland.

Helland håper ungdomspolitikerne vil satse på nytt soningssenter på Digernes.

– Isolasjon kan gjøre folk «gærne» for å si det på godt norsk, og det er nettopp isolasjon fengselet er bygget for, sier han med tydelig engasjement i stemmen, og fortsetter:

– Vi vil samle alt på én flate, slik at fengselet og friomsorgen kan samarbeide, sier han og håper at fengselet kan lære om rehabilitering av friomsorgen, og at friomsorgen kan lære om sikkerhetsperspektivet fra fengselet.

Dette mener ungdomspartiene

Det var bred enighet om at det haster med nytt soningssenter på Digernes. Lederne i fylkeslagene håper nå på et tverrpolitisk samarbeid for å få det vedtatt.

Besøket var spennende og lærerik. Jeg har helt nytt syn på saken nå, enn da jeg kom hit. Det haster med nytt soningssenter på Digernes.

Håvard Urkedal, fylkesleder i Unge Venstre
Håvard Urkedal

Håvard Urkedal, fylkesleder i Unge Venstre.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

Vi fikk virkelig se hvor dårlige forholdene faktisk er, både for innsatte og ansatte. Jeg vil gå hardt inn for å få gjennomslag for nytt soningssenter. Her haster det. Fengselet er allerede over 150 år gammelt, og blir bare dårligere og dårligere.

Isak Sandvik, nestleder i Ålesund AUF
Isak Sandvik

Isak Sandvik, nestleder i Ålesund AUF.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

Det er viktig for alle politikere å se hvordan det er ute i feltet. Jeg har blanda følelser mellom at det er hyggelig å få komme, men samtidig er ikke forholdene særlig bra.

Markus Andersen, fylkesleder i Senterungdommen
Markus Andersen

Markus Andersen, fylkesleder i Senterungdommen.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

Jeg visste at det var dårlig, men ikke at det sto så dårlig til. Det haster med nytt soningssenter på Digernes. Det var kjekt å se at de som jobber her er stolt av det de får til utifra forholdene.

Håkon Strand, fylkesformann i Fremskrittspartiets ungdom
Håkon Strand

Håkon Strand, fylkesformann i Fremskrittspartiets ungdom.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

Jeg ble helt ærlig sjokkert. De som sitter på disse små cellene her skal bli naboene våre. Jeg tror ikke du blir en bra person av å sitte i en så liten celle. Her trenger vi tverrpolitisk enighet.

Falk Øveraas, fylkesleder i Unge Høyre
Falk Øveraas

Falk Øveraas, fylkesleder i Unge Høyre.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK