Hopp til innhold

Sender ut de roligste innsatte: – Gjør lukket avdeling mer krevende

Fengselsansatte mener miljøet bak murene blir mer urolig når de mest erfarne og stabile innsatte forsvinner til alternative soningsformer. – De vi kaller «stabile» innsatte har en påvirkning som vi ikke har, sier leder for Kriminalomsorgens Yrkesforbund i Ålesund.

Kistiansand fengsel

Når stabile innsatte forsvinner blir underbemanningen mer merkbar, mener Rita Bråten, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Siden 2013 har Kriminalomsorgen i Norge fått budsjettkutt på 150 millioner kroner. På neste års budsjett blir det nye 45 millioner i kutt.

Kuttene kan gå utover bemanningen i fengselet. Når de roligste innsatte blir sendt til alternative soningsformer vil den lave bemanningen på lukkede avdelinger bli mer utfordrende.

– Da blir de som sitter igjen mer urolige, forteller Tore Hareide, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) Ålesund.

Innsatte hjelper hverandre

I Ålesund fengsel har man nytte av det de kaller «stabile» innsatte.

– Stabile innsatte hjelper sine medinnsatte i rehabiliteringen. De tar samtaler, og hjelper i mange tilfeller til med å få tanker bort fra problemer som for eksempel rus. Det sier Tommy Humblen, leder for Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) i Ålesund og fortsetter:

– De har opplevd mye av det samme, sitter kanskje i samme båt, men har kommet lenger i rehabiliteringen. På den måten hjelper det å ha dem her.

Tommy Humblen (t.v.) og Tore Hareide

Tommy Humblen (t.v.), leder for Kriminalomsorgens Yrkesforbund i Ålesund, og Tore Hareide, leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund i Ålesund.

Foto: Camilla Hjelmeseth / NRK

– Det er mer uro i fengselet uten de stabile innsatte. Noen av dem har for eksempel ikke lyst å være på verkstedet fordi de stabile ikke er der, sier Hareide.

Det er Humblen enig i.

– Stabile innsatte tar vare på seg selv og andre under soning. De har dempende effekt på andre innsatte.

Innsatte trenger aktivisering

Leder i NFF, Rita Bråten, bekrefter at hun har fått inn rapporter om dette problemet fra fengsler over hele landet. Derimot mener hun det er positivt at det satses på alternative soningsformer, som f.eks. bruk av fotlenke.

Rita Bråten

Rita Bråten, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Foto: EVA MARIE BULAI / NRK

– Det gir mulighet til å sone deler av straffen utenfor fengsel, og gradvis tilvennes livet utenfor murene.

Samtidig er hun klar på at noe bør gjøres for dem som sitter igjen på lukket avdeling.

– Erfaringen er at hvis man aktiviserer de innsatte som sliter, og sørger for at de ikke blir isolerte, så får de en bedre atferd. Det krever en oppbemanning og ikke en nedbemanning, sier hun.

Sendes ut av landet

De to foreningslederne i Ålesund har opplevd at flere stabile innsatte sendes til Norgerhaven fengsel i Nederland.

Innsatte som er psykisk ustabile eller utagerende kan ikke sendes til Nederland ifølge Rita Bråten.

– Dette gjør at innsatte som er med å stabilisere miljøet i norske fengsler sendes med tvang, sier Bråten.

Karl Hillesland, leder av Norgerhaven fengsel, bekrefter kriteriene for å sendes til Nederland, men tror ikke det er den største grunnen for at stabile innsatte forsvinner.

– Om Norgerhaven utgjør en forskjell, tror jeg den er marginal. Vi har krevende innsatte i Nederland også, det er en høysikkerhetsavdeling, sier han.