Vil la flere sone hjemme med fotlenke

Ikke bare justisministeren mener soning med elektronisk fotlenke er en god løsning. Også de straffedømte og deres pårørende hilser forslaget velkommen.

Elektronisk fotlenke

Det er en slik fotlenke som justisministeren vil flere skal bruke i stedet for å sone straffen i fengsel. Med en slik rundt ankelen kan flere sone straffen sin hjemme.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Innimellom er det ubehagelig, men det blir en vane, forteller mannen som soner en dom på 70 dager.

NRK er hjemme hos en som soner straffen sin med en fotlenke. Her i landet er det 3300 domfelte som får sone på denne måten.For ett og et halvt år siden ble han tatt med heroin i lomma. Snart har han sonet ferdig og kan ta av seg lenken som begrenser hans bevegelsesradius betraktelig.

– Jeg kan ikke bevege meg hvor jeg vil og når jeg vil, bare til bestemte tider som er avtalt. I mitt tilfelle betyr det to halvtimes turer med hunden hver dag. Deretter må jeg tilbake til leiligheten, forteller han.

Livet blir litt lettere med fotlenkesoning, mener mange straffedømte.

Livet blir lettere når jeg soner med fotlenke, mener en straffedømt NRK har snakket med.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Får bare gå ut på terrassen

Mannen forteller at han kan bevege seg fritt inne i leiligheten og på et oppmålt område på terrassen. Likevel er han fornøyd:

Informasjonshefte om soning med fotlenke til straffedømte.

Familielivet blir påvirket når mamma eller pappa skal sone hjemme med fotlenke. Det er viktig å sette seg inn i det, både for den straffedømte og for pårørende.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Jeg hadde fått problemer hvis jeg ikke hadde fått sone på denne måten. Da hadde jeg måttet omplassere hundene mine, og noen måtte betalt regninger for meg. Det å kunne være hjemme er helt glimrende.

Kaller ordningen en suksess

Å la straffedømte, som ikke har begått grov kriminalitet, få sone med fotlenke, har vært en suksess for kriminalomsorgen. Justis- og beredskapsdepartementet har derfor sendt ut et lovforslag på høring, som vil utvide ordningen til at 4000 straffedømte skal få sone på denne måten. I dag er maksimal soningstid fire måneder, mens justisminister Sylvi Listhaug ønsker at den skal økes til seks måneder.

Justisminister Sylvi Listhaug vil at flere skal få sone straffen med fotlenke i stedet for i fengsel

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det er gode resultater, og få som begår ny kriminalitet. Vi ser at de kan fortsette med utdanning eller jobbe og betale skatt selv om de får bevegelsesfriheten begrenset. Det er også bra for barna som kan ha mamma eller pappa hjemme hos seg, sier Listhaug.

Hun understreker at det kun gjelder de som får korte dommer, og ikke folk som er dømt for grove lovbrudd som vold, drap, voldtekt og overgrep mot barn.

– Familielivet blir påvirket

Kjersti Holden, seniorrådgiver i Foreningen For Fangers Pårørende.

Kjersti Holden er seniorrådgiver i FFP.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Foreningen For Fangers Pårørende er svært positiv til forslaget.

– Hjemmesoning straffer ikke familien på samme måte som fengselsstraff, sier seniorrådgiver i foreningen, Kjersti Holden. Men hun understreker at det å sone hjemme også fører med seg mange utfordringer for resten av familien, og spesielt for barna.

– Det er mange kontroller og oppfølging. Det er ikke slik at mamma eller pappa kan være med ut i hagen og grille eller stille opp på kamp. Barna merker at noe er annerledes, sier Holden.

Høringsfristen er den 9. februar. Deretter skal lovforslaget behandles i Stortinget før ordningen kan tre i kraft.

Høringsnotatet om soning med fotlenke

Fristen for å sende inn sine meninger om forslaget om fotlenkesoning er den 9. februar.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK