Hopp til innhold

Staten møter i retten om Y-blokka

Statsbygg har fått tillatelse til å rive bygget, men motstanderne gir seg ikke. Nå møtes partene i Oslo tingrett, som skal avgjøre om bygget midlertidig skal få stå.

Y-blokka i regjerignskvartalet med kunst av Carl Nesjar og Pablo Picasso

Rivingen av Y-blokka i regjeringskvartalet har skapt debatt i flere år.

Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Y-blokka i regjeringskvartalet i Oslo sentrum ble først vedtatt revet i 2014, men avgjørelsen har blitt klaget på flere ganger.

I februar ga Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbygg lov til å starte rivingsarbeidet ved blokka, til tross for at det var varslet et søksmål mot rivingen.

Torsdag og fredag møter Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen staten i Oslo tingrett, hvor en dommer skal avgjøre om de får midlertidig forføyning, altså at Y-blokka ikke kan rives før et bestemt tidspunkt. Påstanden fra saksøkernes advokat, Berit Reiss-Andersen, var torsdag at bygget skulle få stå til hovedforhandlingene, altså rettssaken, var gjennomført i første instans.

– Det haster med å få midlertidig forføyning fordi man har begynt rivingsarbeidene, om man ikke får det nå, så vil bygget være revet før domstolene har fått sagt sitt, mener Reiss-Andersen.

Statsbygg har satt opp gjerde rundt Y-blokka, men kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim sier at de ikke har gjort irreversible endringer på bygningen.

Oslo tingrett kan avgjøre Y-blokkas skjebne

Advokat Berit Reiss-Andersen i Oslo tingrett i saken om midlertidig forføyning for y-blokka.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Torsdag holdt Reiss-Andersen sitt innlegg, hvor hun blant annet sa at det også er rettslige rammer for politiske vedtak, som setter rammer for hva politikere kan avgjøre.

– Det er nettopp de rettslige rammene vi inviterer domstolen i dag til å vurdere, om denne prosessen er i samsvar med loven eller ikke, sa hun.

Staten mener vedtakene er gyldige

I sitt innlegg brukte hun blant annet tid på at blokka nesten ble fredet før terrorangrepet 22. juli 2011, at flere fagfolk, som riksantikvaren, har vært kritiske til rivingen av bygget, og at de mener det er gjort saksbehandlingsfeil i prosessen.

Før rettssaken startet forklarte Reiss-Andersen at saksøkerne i tillegg mener rivingen er i strid med internasjonale forpliktelser, og at klimaavtrykket ved riving ikke er utredet.

Departementet har tidligere konkludert med at de internasjonale konvensjonene ikke innebærer plikt til å verne blokka.

Protestkonsert mot riving av Y-blokka

I februar samlet mange seg foran Y-blokka for å se på protestkonserten mot rivingen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Andreas Hjetland, advokat hos Regjeringsadvokatene, vil være forsiktig med å forhåndsprosedere saken i mediene.

– Når det er sagt, mener staten i denne saken at vedtakene som er truffet er gyldige, og at det ikke er noen rettslige hinder for å rive Y-blokka, sier han.

Hjetland viser til at det har vært en lang prosess, hvor de som har ønsket har fått mulighet til å si sin mening.

Advokaten sa i sitt innlegg torsdag at riving av y-blokka vil innebære et tap for Norge, men at man har tatt et valg.

– Man har gang på gang fått høre innvendinger fra fagfolk og interesseorganisasjoner. Man har over mange år hørt argumenter for å la blokka stå, men så har man tatt et valg, sa advokaten.

Oslo tingrett kan avgjøre Y-blokkas skjebne

Advokat Andreas Hjetland i Oslo tingrett om midlertidig forføyning for Y-blokka.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I sitt innlegg sa han også at staten mener konsekvensutredningen har vært tilstrekkelig, og at de konvensjoner som saksøkerne trekker frem ikke kan tolkes til at y-blokka skal vernes.

– Vil ha store ringvirkninger

Konsekvensene av en midlertidig forføyning vil forsinke prosjektet med et nytt regjeringskvartal, ifølge advokaten.

– Det vil ha store ringvirkninger i prosjektet i form av store, økte kostnader, andre arbeid som må settes på vent eller tilpasses, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup skriver i en e-post at prosessen med det nye regjeringskvartalet har vært lang og grundig med avveiningene mellom viktige verdier for utformingen av kvartalet.

Stortingets spørretime

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup syns det er positivt at tingretten raskt får behandle spørsmålet om midlertidig forføyning av Y-blokka.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg synes det er positivt at tingretten raskt får behandlet spørsmålet om midlertidig forføyning, skriver han.

– Hvis tingretten gir staten medhold, vil vi kunne opprettholde fremdriften og unngå store forsinkelser og betydelige kostnader for skattebetalerne, legger han til.

Umulig å estimere mulige merkostnader

Hvor lang tid dette vil ta kommer an på prosessen videre, men den første avgjørelsen regner Hjetland med kommer før påske.

Riving av Y-blokka

2. mars satt Statsbygg opp gjerder rundt Y-blokka.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, sier at det ikke er mulig å si noe om kostnadene en eventuell midlertidig forføyning vil få.

– Skulle det gå til høsten eller lenger er det umulig å si hva merkostnadene vil bli, sier hun.

I januar opplyste Statsbygg at om rivingen ikke var kommet i gang i april så ville forsinkelsene koste 30–50 millioner kroner per måned.

Rivingen av Y-blokka er estimert til å koste 59 millioner kroner. Da skal kunstverkene av Carl Nesjar og Pablo Picasso på endeveggen og i foajeen tas ned og bevares.

Kulturstrøm

 • Gyldendalprisen til Hanne Ørstavik

  «En av Norges mest markante og særpregede forfattere», heter det om vinneren av Gyldendalprisen for 2023, Hanne Ørstavik.

  Dermed kan Ørstavik føye enda en gjev litterær pris til en liste som fra før av omfatter Brageprisen, Sultprisen, P2-lytternes romanpris, Amalie Skram-prisen, Oktoberprisen, Doblougprisen og Aschehougprisen.

  Gyldendalprisen er på hele en halv million kroner og deles ut annethvert år til «et særlig betydelig forfatterskap uavhengig av hvilket forlag forfatteren er tilknyttet».

  Hanne Ørstavik utgir bøkene sine på Oktober forlag, har skrevet til sammen 14 romaner, senest fjorårets «Bli hos meg», og er oversatt til 30 språk.

  Hanne Ørstavik, Gyldendalprisen
  Foto: Forlaget Oktober