Tilfeldigheter kan ha avgjort trasevalget

KrF ba om timeout like før den endelige avgjørelsen i bybanesaken falt. Rekkefølgen på avstemningen kan ha ført banen i tunnel ved Kjøttbasaren, sier gruppeleder Marita Moltu.

Dag Inge Ulstein

TOK TIMEOUT: Byråd Dag Inge Ulstein på vei ned til møtet mellom KrF-politikerne før avstemningen i bystyret. Noen timer senere gikk han av som byråd.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Marita Moltu Dag Inge Ulstein

GIKK AV: Her kunngjør Marita Moltu og Dag Inge Ulstein at KrF trekker seg fra byrådet.

Foto: Christine Kongsvik / NRK

Gårsdagens drama i bystyret i Bergen ble komplett da KrF gikk ut av byrådet.

Da hadde de sammen med byrådspartnerne Frp og Høyre sikret flertall for en bybanetunnel ved Kjøttbasaren mellom Torget og Bryggen. Men like etter sikret 15 av Høyre og Frps representanter flertall for en forutsetning om at Bryggen skal være bil- og banefri også i den videre planleggingen av Bybanen, noe som falt bryggenbane-tilhengerne i KrF tungt for brystet.

– For KrF er det det samme som å be oss om å trekke oss, sa Dag Inge Ulstein da han gikk av som sosialbyråd for KrF i går kveld.

– Vi sikret Kjøttbasaren. Som takk for hjelpen fikk vi bil- og banefri brygge, konstaterer Marita Moltu, KrFs gruppeleder i bystyret, dagen derpå.

Tok timeout før avgjørelsen falt

Både håndteringen av saken og konklusjonen om tunnel ved Kjøttbasaren blir av flere karakterisert som et politisk spill. Bergens Tidenes kommentator Frøy Gulbrandsen påpeker at ingen egentlig ønsker traseen man nå har gått inn for:

Frøy Gulbrandsen, kommentator i Bergens Tidende, kaller bybanevedtaket et spill.

SE TV-REPORTASJEN: Frøy Gulbrandsen, kommentator i Bergens Tidende, kaller prosessen rundt bybanevedtaket et spill.

De første indikasjonene på at det skulle gå som det gikk for KrF kom tidlig i tirsdagens bystyremøte.

Høyre-representantene gikk én etter én på talerstolen for å kunngjøre at de ville støtte Aps punkt om bil- og banefri brygge, og Frp kom også med hardt skyts mot KrF i løpet av debatten.

Vi diskuterte rekkefølgen på hvordan de ulike forslagene skulle stemmes over, og vurderte det.

Marita Moltu

Moltu sa i går til NRK at hun underveis i bystyremøtet skjønte hva som var i ferd med å skje, og like før avstemningen ba KrF ordfører Trude Drevland om en timeout.

Da forsvant gruppen ned på et rom i underetasjen av Gamle Rådhus, hvor de i de fem minuttene de fikk til rådighet diskuterte utviklingen i saken.

– Vi diskuterte rekkefølgen på hvordan de ulike forslagene skulle stemmes over, og vurderte det. Forslaget om Kjøttbasaren skulle opp før tilleggspunktet fra Ap, og vi ble enige om at vi skulle holde vår del av avtalen med Høyre og Frp. Så ble vi også enige om at vi måtte samles på rådhuset etterpå hvis Høyre og Frp var illojale, forteller Moltu.

– Diskuterte dere å la være å stemme for Kjøttbasaren-tunnelen?

– Nei. Vi bestemte oss for å holde avtalen, sier Moltu.

– De sa de hadde kontroll på gruppene sine

Kjøttbasaren

STRIDENS KJERNE: 34 av 67 bystyrepolitikere har gått inn for å bygge tunnelinnslag her ved Kjøttbasaren mellom Torget og Bryggen i Bergen.

Foto: Tim Wassmo / NRK

KrF gikk inn i bystyresalen og stemte som planlagt: Først for Bryggen, så for avtalen med byrådskollegaene Frp og Høyre. Dermed sikret de flertall for bybanetunnel ved Kjøttbasaren, selv om de fortsatt mener banen bør legges over Bryggen.

– Ja, absolutt. Det er den beste og billigste løsningen, sier Moltu.

Filip Rygg, KrFs byråd for byutvikling, gikk av fordi han faglig sett ikke kunne akseptere at den risikable Kjøttbasaren-tunnelen var eneste alternativ for Bybanen til Åsane. Men resten av KrF ble sittende i byråd, og gikk etter hvert med på avtalen.

I går rakk de altså akkurat å sikre flertall for bybanetraseen de ikke vil ha, og se bystyret gå inn for at Bryggen skal være bil- og banefri også i fremtiden, før de ga fra seg makten i Bergen.

Vi trodde kanskje noen av Frp og Høyres representanter ville stemme for dette tilleggspunktet, men ikke så mange.

Marita Moltu

– Når dere skjønte at flere fra Høyre og Frp ville bryte avtalen med dere, hvorfor stemte dere for avtalen - og en bybanetrasé dere ikke ønsket?

– Voteringsrekkefølgen var slik at vi stemte punktvis. Vi hadde votert, og vært lojale. Så var det flere fra Høyre og Frp som sikret flertall for det alternative forslaget.

– Men dere hadde jo på forhånd fått sterke indikasjoner på at mange fra Høyre og Frp ville bryte den?

– Ja, men vi hadde også fått høre fra gruppeledere og byrådet at de hadde kontroll på gruppene sine. Vi trodde kanskje noen av Frp og Høyres representanter ville stemme for dette tilleggspunktet, men ikke så mange, sier Moltu.

Marita Moltu

KRISEMØTE: KrFs gruppeleder på vei opp fra hastemøtet før avgjørelsen av bybanesaken. – Vi disukterte rekkefølgen i avstemningen, sier Moltu.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Vi hadde muligens fått utbrytere fra oss også

Moltu sitter i forretningsutvalget i bystyret, og hadde i møtet der på forhånd vært med på å vedta avstemningsrekkefølgen.

– Men jeg visste ikke da at det kom til å være utbrytere fra Høyre og Frp, sier hun.

– Hva ville skjedd hvis rekkefølgen hadde vært annerledes?

– Da hadde vi muligens fått noen utbrytere fra oss også, sier KrFs gruppeleder.

Traseen med tunnelinnslag ved Kjøttbasaren fikk som kjent 34 stemmer og knappest mulig flertall. Det vil si at forslaget hadde falt hvis noen fra KrF hadde brutt ut av avtalen og stemt imot.

– Jeg tenker at vi har forholdt oss lojalt, sier Moltu.

Tror omkamp om Bryggen blir vanskelig

Etter avstemningen gikk KrF til rådhuset for å diskutere hva utfallet av bystyremøtet innebar for dem og videre byrådssamarbeid med Høyre og Frp.

– Vi snakket om konsekvensene av vedtakene.

– Hva var argumentene for å bli, og å gå ut av byrådet?

Bryggen-traseen kunne blitt aktuell igjen.

Marita Moltu

– Det har jeg ikke lyst til å gå inn på, sier Moltu.

Mange har kalt KrF ryggradsløse og mener de har svelget mange kameler for å kunne bli sittende som byrådsparti. Moltu står fortsatt hardt på at de tilleggspunktene de fikk inn i kompromissforslaget med Høyre og Frp kunne ført til at de fikk viljen sin til slutt.

– Punktet om at resultatene av konsekvensutredningen av Kjøttbasaren-alternativet skulle til bystyret som egen sak, kunne gjort Bryggen-traseen og tunnelen i Peter Motzfeldts gate aktuelle igjen. Men med punktet om bil- og banefri brygge tror jeg det blir vanskelig å få en omkamp om Bryggen.

Marita Moltu

NYTT KRISEMØTE: Etter bystyremøtet, samlet KrF seg på rådhuset. Der kom de frem til at de måtte trekke seg fra byrådet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Vi har ryggdekning for det vi gjorde

– Ser du det paradoksale i at det siste dere gjorde mens dere var byrådsparti, var å sikre flertall for en trasé som dere ikke ønsket, og som deres egen byråd gikk av på?

– Som byråd mente Filip Rygg det var for usikkert, men det er forskjell på byråds- og bystyresiden. Det at vi voterte på Kjøttbasaren, med den forutsetningen at konsekvensutredningen skulle forelegges bystyret før vi gjorde noe videre, var en del av kompromissavtalen. Jeg mener at vi har ryggdekning for det vi gjorde. Det var leit at Høyre og Frp stemte slik. Vi gjorde det vi skulle, sier Moltu.

Mens Frp og Høyre fortsetter i mindretallsbyråd, skal KrF fortsette som vanlig bystyreparti frem til kommunevalget neste høst.

– Hvem tror du velgerne dømmer hardest; KrF for at dere ikke stemte for løsningen dere mener er best, eller Høyre og Frp for at de brøt avtalen?

– Det kan jeg ikke svare på. Det er vanskelig å si, sier Moltu.

  • MER OM SAKEN: