Ny bybanerapport: – Antyder ikke at verdensarven er truet

Foreløpig rapport finner både positive og negative konsekvenser ved å la Bybanen gå forbi verdensarven i Bergen.

"Mot Vågen", vinnarutkast arkitektkonkonkurranse Bergen

SLIK KAN BRYGGEN BLI: Skissen viser vinnerutkastet til en arkitektkonkurranse fra tidligere i år. Den viser hvordan Bybanen foran Bryggen kan bli seende ut.

Foto: Asplan Viak m.fl.

Debatten om bybanetraséen over Bryggen i Bergen har skapt politisk hodebry for bergenspolitikerne i en årrekke.

Bystyret vedtok for tre år siden at Bybanen skulle gå over Bryggen, men etter at vedtaket ble gjort har debatten om trasévalget rast videre.

I september i fjor ba Unescos verdensarvkomité Norge om å lage en konsekvensutredning av traseen. De ønsket en avklaring på hvilken påvirkning den vil ha på verdensarven.

Det har vært knyttet stor spenning til konsekvensutredningen. Om den konkluderer med at verdensarvstatusen kan ryke for Bryggen, kunne det vært en solid spiker i kista for bybane-traseen.

Negativt for det visuelle

Fredag ble den foreløpige rapporten lagt fram hos Byantikvaren i Bergen. Det er første gang en konsekvensutredning for verdensarven er gjennomført i Norge.

Den konkluderer med at de negative konsekvensene i hovedsak vil være knyttet til det visuelle inntrykket av Bryggen.

Rapporten konkluderer med følgende negative konsekvenser av trasevalget:

  • Bybanevognene blir lengre
  • Kaiområdet må heves
  • Synlige master og kjøreledninger

Positive konsekvenser:

  • Mindre biltrafikk
  • Mindre støy
  • Redusert risiko for flom

– Det er viktig å understreke at rapporten ikke antyder at verdensarven på noen måte er truet av bybane langs Bryggen. Den har også flere anbefalinger for hvordan Bybanen kan gjøre opplevelsen av Bryggen bedre, sier byutviklingsbyråd i Bergen Eline Aresdatter Haakestad (MDG).

Rapport bybanetrasé over Bryggen

KONFLIKTOMRÅDE: Det er særlig området ved Finnegården nærmest Torget som har skapt konflikt rundt bybanetraséen over Bryggen.

Foto: Michael Kloos / Michael Kloos planning and heritage consultancy

Anbefaler videre utredning

Rapporten foreslår at Bergen kommune fortsetter å utvikle løsningen med trasé over Bryggen parallelt med å utrede en mulig tunnelløsning.

Begge alternativene må deretter utredes for hvilke konsekvenser de vil ha på verdensarven.

– Flere av anbefalingene i rapporten arbeider vi med allerede, men vurderingene vil være nyttige i det videre planarbeidet for Bybanen mot Åsane, sier byutviklingsråden.

Rapporten er utformet av konsulent Michael Kloos i det tyske konsulentselskapet «Michael Kloos planning and heritage consultancy».

Han har sett på både positive og negative konsekvenser av trasévalget.

I rapporten er det lagt særlig vekt på det levende bymiljøet rundt Bryggen og at Vågen og omgivelsene i dag er mer eller mindre likt som på 1600-tallet.

Konsulenten mener bylandskapet viser hvorfor hanseatene etablerte seg i området.

– Dette er en god og balansert rapport som har lært oss mye. Det er mange hensyn å ta, sier byantivkar Johanne E. Gillow til NRK.

Bybanen over Bryggen

FORAN BRYGGEN: Selve kaien foran Bryggen, der det er vedtatt at Bybanen skal erstatte bilveien som går der i dag, står ikke på verdensarvlisten til Unesco.

Foto: Nils Eivind Horneland / Illustrasjon

Har ønsket avklaring

«Unesco nasjonalt og internasjonalt har bede om ei utgreiing om saka [ ...] Det viser at Unesco har merksemd på saka og konsekvensene Bybanen vil kunne få for verdensarven», skrev Riksantikvaren til kommunen i fjor.

Riksantikvaren, fylkeskonservatoren i Hordaland og Unescos fagorgan Icomos har tidligere konkludert med at traseen kan aksepteres dersom visse krav blir innfridd.

Det er ved Finnegården nærmere Torget at konfliktnivået rundt traséen er aller høyest.

Ekspertene som har jobbet med utredningen har hatt tilgang til alle rapporter og tidligere arbeid som er gjort i forbindelse med traséen.

Johanne E. Gillow, byantikvar i Bergen

BALANSERT RAPPORT: Byantikvar Johanne E. Gilow sier den nye rapporten er balansert og til god hjelp i videre arbeid med bybanetraséen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Bybanen vil følge opp

Også de som bygger ut Bybanen har ønsket en rapport som kunne avklare det betente spørsmålet.

– Vi ønsker vurderingen fordi vi selvfølgelig ikke ønsker å true verdensarven, sa Solveig Mathiesen, prosjektleder for regulering av bybanen i Bergen kommune til NRK i fjor.

Bybanen har forpliktet seg til å følge opp de anbefalingene som kommer fram i rapporten

Endelig rapport skal være klar når reguleringsplanforslaget er klart tidlig i 2022.