Valresultat 2019

Øygarden

Bjørøy
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

30,2 %
131 røyster
27,2 %
118 røyster
9,9 %
43 røyster
9,7 %
42 røyster
5,8 %
25 røyster
3,9 %
17 røyster
3,5 %
15 røyster
3,5 %
15 røyster
2,5 %
11 røyster
1,8 %
8 røyster
1,6 %
7 røyster
0,5 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  837 røysteføre i Bjørøy.
69 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Bjørøy
Fylkestingsval