Valresultat 2019

Øygarden

Stranda
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,3 %
237 røyster
13,6 %
110 røyster
13,3 %
108 røyster
12,2 %
99 røyster
12,1 %
98 røyster
5,1 %
41 røyster
4,4 %
36 røyster
3,1 %
25 røyster
3,0 %
24 røyster
2,2 %
18 røyster
1,5 %
12 røyster
0,2 %
2 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  1 712 røysteføre i Stranda.
60 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Stranda
Fylkestingsval