Valresultat 2019

Sotralista
Kommuneval

Denne lista finst berre iØygarden

Partioppslutning

11,0 %
1996 røyster
21,8 %
3939 røyster
17,2 %
3121 røyster
10,1 %
1830 røyster
8,6 %
1556 røyster
8,4 %
1529 røyster
8,0 %
1456 røyster
5,2 %
937 røyster
3,6 %
649 røyster
3,2 %
573 røyster
1,8 %
326 røyster
1,0 %
190 røyster

Kva meiner Sotralista?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Sotralista er heilt einig i at:

For mykje av utvik­linga i Øygarden skjer på Straume.

Sotralista er heilt einig i at:

Eige­doms­skat­ten på nærings­ei­ge­do­mar må ikkje gå inn i driften i Øygarden.

Sotralista er heilt ueinig i at:

Poli­ti­ka­rane i Øygarden bør godta høg bom­penge­sats for å få bygd nytt sotra­sam­band raskt.

Sotralista er heilt einig i at:

Barne­skule­ele­var i Øygarden må få gratis frukost på skulen.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti