Valresultat 2019

Øygarden

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

21,0 %
1273 røyster
17,5 %
1058 røyster
10,4 %
633 røyster
9,9 %
598 røyster
9,8 %
595 røyster
8,9 %
542 røyster
7,3 %
445 røyster
5,1 %
306 røyster
4,2 %
255 røyster
2,5 %
153 røyster
1,8 %
109 røyster
1,5 %
91 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval