Valresultat 2019

Vestland

Ullensvang
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Jondal, Odda og Ullensvang herad blir slegne saman og blir til Ullensvang 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

41,4 %
2573 røyster
28,4 %
1766 røyster
12,1 %
753 røyster
5,9 %
368 røyster
2,9 %
181 røyster
2,6 %
163 røyster
2,6 %
162 røyster
2,1 %
132 røyster
1,8 %
114 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 33 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har flest røyster og aukar mest i Ullensvang kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Ullens­vang kommune bør leggje ned mindreskular som er dyre i drift.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Reno­va­sjons­ord­ninga i Ullens­vang kommune skal vere kommunal.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Ein bør innføreeige­doms­skatt om alter­na­ti­vet er å redusere løy­vin­gane til skule og eldre­om­sorg.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Odda bør få gon­dol­bane frå sentrum til fjellet Rossnos.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det vil framleis vere viktig med kom­pe­tanse-arbeids­plas­sar i dei gamle kom­mune­husa.

Visste du at ...

Det er  8 947 røysteføre i Ullensvang.
70 %har røysta
Av alle 6 249 røyster i Ullensvang var 2 744 røyster, altså
44 %førehandsrøyster
Av alle 6 249 røyster i Ullensvang var
37blanke røyster
I Ullensvang stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Ullensvang
Fylkestingsval