Valresultat 2019

Rogaland

Suldal
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

44,6 %
934 røyster
16,0 %
335 røyster
13,1 %
274 røyster
9,0 %
188 røyster
6,8 %
142 røyster
6,8 %
142 røyster
3,9 %
81 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Kristeleg Folkeparti.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Suldal kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Suldal kommune bør stå åleine i åra som kjem.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Tett­sta­den Nes­fla­ten må fort­setje å ha eigen ung­doms­skule.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Inn­byg­gja­rane i Suldal som bur på nordsida av Hylsfjor­den, bør over­fø­rast til Sauda.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Suldal bør jobbe for å byggje ut vind­kraft i kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 938 røysteføre i Suldal.
72 %har røysta
Av alle 2 106 røyster i Suldal var 453 røyster, altså
22 %førehandsrøyster
Av alle 2 106 røyster i Suldal var
10blanke røyster
I Suldal stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Suldal
Fylkestingsval