Valresultat 2019

Vestland

Voss
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Ny kommune

Kommunane Granvin herad og Voss blir slegne saman og blir til Voss 1. januar. Årets val er gjennomført for den nye kommunen.

Partioppslutning

33,1 %
2733 røyster
31,1 %
2562 røyster
10,9 %
895 røyster
6,5 %
536 røyster
5,7 %
466 røyster
3,7 %
309 røyster
3,7 %
306 røyster
2,9 %
240 røyster
2,4 %
199 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 43 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Høgre.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Voss kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Lege- og helse­søs­ter­te­nesta i Granvin må opp­rett­hal­dast.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Voss herad må legga til rette for etab­le­ringa av kristen friskule på Voss.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Heradet må byggja ny ung­doms­skule på Vangen for å ta unna fol­ke­tals­au­ken.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør fjerna fleire par­ke­rings­plas­sar på Vosse­van­gen for å redusera bil­tra­fik­ken.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Voss herad må seia ja til utbyg­gings­pla­nane i Bømoen, inklu­dert planane om bustad­byg­ging.

Visste du at ...

Det er  12 288 røysteføre i Voss.
68 %har røysta
Av alle 8 300 røyster i Voss var 2 931 røyster, altså
35 %førehandsrøyster
Av alle 8 300 røyster i Voss var
54blanke røyster
I Voss stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Voss
Fylkestingsval