Valresultat 2019

Vestland

Kvam
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,1 %
1320 røyster
22,9 %
1037 røyster
13,8 %
627 røyster
9,8 %
445 røyster
8,7 %
393 røyster
6,5 %
293 røyster
4,0 %
182 røyster
3,5 %
160 røyster
1,6 %
73 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 27 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har fått flest røyster i Kvam kommune. Raudt har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kvam bør jobba for ein lang tunnel under Kvam­sko­gen for å sikra kortast mogleg veg til Bergen.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Med mindre det blir innført areal­av­gift, bør Kvam seia nei til nye søknader om opp­dretts­an­legg.

Raudt er heilt ueinig i at:

Kvam bør jobba for ein lang tunnel under Kvam­sko­gen for å sikra kortast mogleg veg til Bergen.

Raudt er heilt einig i at:

Med mindre det blir innført areal­av­gift, bør Kvam seia nei til nye søknader om opp­dretts­an­legg.

Raudt er heilt ueinig i at:

Kvam herad bør leggja til rette for akva­kul­tur og seia ja til oppdrett ved Kvamsøy.

Raudt er heilt einig i at:

Kvam herad bør jobba for at deler av kvamma­fjella får status som nasjo­nal­park.

Raudt er heilt einig i at:

Kvam herad bør bidraøko­no­misk for å behalda eit bas­seng­til­bod i Ålvik.

Raudt er heilt einig i at:

Eige­doms­skat­ten i Kvam må redu­se­rast for å letta skatte­tryk­ket på inn­byg­ga­rane.

Visste du at ...

Det er  6 600 røysteføre i Kvam.
70 %har røysta
Av alle 4 560 røyster i Kvam var 1 422 røyster, altså
31 %førehandsrøyster
Av alle 4 560 røyster i Kvam var
30blanke røyster
I Kvam stilte
9lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Kvam
Fylkestingsval