Valresultat 2019

Rogaland

Sauda
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

53,6 %
1324 røyster
20,0 %
494 røyster
10,8 %
268 røyster
5,8 %
143 røyster
4,2 %
105 røyster
3,1 %
76 røyster
2,5 %
61 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Sauda kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sauda har ikkje råd til å halde seg med tre grunn­sku­lar.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Busstaxi­ord­ninga må avvik­last, og vanlege bussar må inn i vanleg rute­tra­fikk.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sauda kommune bør slå seg saman med Suldal kommune.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Sauda kommune må fjerne eige­doms­skat­tenhytter og bustader.

Visste du at ...

Det er  3 643 røysteføre i Sauda.
68 %har røysta
Av alle 2 485 røyster i Sauda var 831 røyster, altså
33 %førehandsrøyster
Av alle 2 485 røyster i Sauda var
14blanke røyster
I Sauda stilte
7lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Sauda
Fylkestingsval