Valresultat 2019

Ullensvang

Skare
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

46,4 %
103 røyster
23,0 %
51 røyster
14,9 %
33 røyster
8,1 %
18 røyster
3,2 %
7 røyster
2,3 %
5 røyster
0,9 %
2 røyster
0,9 %
2 røyster
0,5 %
1 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  392 røysteføre i Skare.
77 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Skare
Fylkestingsval