Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Porsgrunn
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

35,5 %
6172 røyster
15,0 %
2604 røyster
9,1 %
1589 røyster
8,6 %
1493 røyster
6,8 %
1189 røyster
6,0 %
1048 røyster
6,0 %
1036 røyster
5,8 %
1005 røyster
3,5 %
603 røyster
2,7 %
465 røyster
0,8 %
140 røyster
0,4 %
64 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 49 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Høgre var veldig nær å vinne eit mandat frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Porsgrunn kommune. Senterpartiet har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Pors­grunn.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Pors­grunn bør slås sammen med Skien og Bamble.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Kommunen bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Pors­grunn.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Pors­grunn bør slås sammen med Skien og Bamble.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Pors­grunn bør slås sammen med bare Bamble.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen på kysten.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Bro over Pors­grunns­elva fra Vest­si­den til Ælve­spei­let bør bygges med penger fra bypakka.

Visste du at ...

Det er  29 145 røysteføre i Porsgrunn.
61 %har røysta
Av alle 17 623 røyster i Porsgrunn var 4 240 røyster, altså
24 %førehandsrøyster
Av alle 17 623 røyster i Porsgrunn var
215blanke røyster
I Porsgrunn stilte
12lister til val

Sjå resultata i kretsane

Sjå resultata i nabokommunane

Porsgrunn
Fylkestingsval