2019 VÁLGABOHTOSAT

Vestfold og Telemark

Skien
Gielddaválggat

Boađus go 100 % jienain leat lohkkon

Bellodatjienat

31,9 %
8023 jienat
17,9 %
4506 jienat
10,3 %
2599 jienat
9,8 %
2468 jienat
5,8 %
1455 jienat
5,6 %
1402 jienat
5,4 %
1352 jienat
4,7 %
1186 jienat
2,9 %
742 jienat
2,2 %
557 jienat
2,1 %
532 jienat
1,3 %
316 jienat
0,2 %
44 jienat

Gielddastivra

Ná juogadit bellodagat  gieldda­stivrra 55 saji

Grafihkka čájeha čuoggáiguin mo gielddastivra šaddá. Juohke čuokkis dahká ovtta áirasa.

Gielddastivrra sajit maid alde lei stuorámus gilvu

Kristtalaččaidbellodat lei hui lahka váldit dás saji: Bargiidbellodat

Maid oaivvildit bellodagat?

Bargiidbellodat, das leat eanemus jienat dán gielddas Guovddášbellodat lea ovdánan eanemusat. Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid birra:

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ønskelig med flere private skoler.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Skien kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen ved Norsjø.

Bargiidbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Års­hus­brua bør ikke bygges.

Bargiidbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Skien bør slås sammen med Pors­grunn, Bamble og Siljan.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Bom­pen­ger er nød­ven­dig for å reduserebil­bru­ken og skaffe penger til nye sam­ferd­sels­til­tak.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det er ønskelig med flere private skoler.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Skien kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Skien.

Guovddášbellodat ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen ved Norsjø.

Guovddášbellodat lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Års­hus­brua bør ikke bygges.

Dihtet go ahte …

Dáppe leat  43 803 jienastanvuoigatvuođalačča.
58 %leat jienastan
Buot  25 413 jienas ledje 6 560 ovdagihti jiena, namalassii
26 %ovdagihtii jiena
Buot 25 413 jienas dáppe ledje
231guoros jiena
dáppe ledje
13 listta válggas

Geahča biriid bohtosiid

Geahča kránnjágielddaid bohtosiid

Skien
Fylkkadikkeválggat