Valresultat 2019

Vestfold og Telemark

Siljan
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

43,1 %
562 røyster
33,4 %
436 røyster
11,3 %
147 røyster
6,4 %
84 røyster
5,8 %
75 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 17 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Senterpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Arbeidarpartiet.

Kva meiner partia?

Senterpartiet har flest røyster og aukar mest i Siljan kommune. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Senterpartiet er heilt einig i at:

Siljan kommune bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Det er ønskelig med flere private skoler i Siljan.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Siljan kommune bør kon­kur­ranse­ut­sette flere tje­nes­ter og la private overta driften.

Senterpartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Siljan.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Siljan bør slås sammen en eller flere nabo­kom­mu­ner.

Senterpartiet er heilt ueinig i at:

Boplikt for boliger er nød­ven­dig for hindre at for mange hus blir brukt som fri­tids­ei­en­dom.

Visste du at ...

Det er  1 876 røysteføre i Siljan.
71 %har røysta
Av alle 1 319 røyster i Siljan var 307 røyster, altså
23 %førehandsrøyster
Av alle 1 319 røyster i Siljan var
15blanke røyster
I Siljan stilte
5lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Siljan
Fylkestingsval