Valresultat 2019

Bypartiet
Kommuneval

Denne lista finst berre iSkien

Partioppslutning

2,9 %
742 røyster
31,9 %
8023 røyster
17,9 %
4506 røyster
10,3 %
2599 røyster
9,8 %
2468 røyster
5,8 %
1455 røyster
5,6 %
1402 røyster
5,4 %
1352 røyster
4,7 %
1186 røyster
2,2 %
557 røyster
2,1 %
532 røyster
1,3 %
316 røyster
0,2 %
44 røyster

Kva meiner Bypartiet?

Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Bypartiet er heilt einig i at:

Skien kommune bør sørge for at skolene begren­ser lekser mest mulig.

Bypartiet er heilt ueinig i at:

Bom­pen­ger er nød­ven­dig for å reduserebil­bru­ken og skaffe penger til nye sam­ferd­sels­til­tak.

Bypartiet er heilt ueinig i at:

Eien­doms­skatt er nød­ven­dig for å kunne gi gode nok tje­nes­ter til inn­byg­gerne.

Bypartiet er heilt ueinig i at:

Skien kommune må gjøre mer for å redusere bil­tra­fik­ken av hensynet til klima.

Bypartiet er heilt einig i at:

Det bør bli gratisSFO og skolemat i Skien.

Bypartiet er heilt einig i at:

Det bør bli enklere å få til­la­telse til å bygge i strand­so­nen ved Norsjø.

Bypartiet er heilt ueinig i at:

Handelen bør kon­sen­tre­res til Skien sentrum, nye vare­sentre utenfor byen bør ikke tillates.

Bypartiet er heilt ueinig i at:

Års­hus­brua bør ikke bygges.

Bypartiet er heilt einig i at:

Kommunen må ta et større ansvar for å gi eldre hjelp til å bruke data og ny tek­no­logi.

Bypartiet er heilt einig i at:

Skien bør slås sammen med Pors­grunn, Bamble og Siljan.

Sjå kommunevalresultatet for andre parti