Valresultat 2019

Holmestrand

Kjeldås
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

28,6 %
142 røyster
23,1 %
115 røyster
21,3 %
106 røyster
15,5 %
77 røyster
3,8 %
19 røyster
2,4 %
12 røyster
2,2 %
11 røyster
1,6 %
8 røyster
1,4 %
7 røyster
0,0 %
0 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  996 røysteføre i Kjeldås.
60 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Kjeldås
Fylkestingsval