Valresultat 2019

Holmestrand

Hof
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

29,1 %
333 røyster
25,1 %
287 røyster
24,7 %
283 røyster
7,9 %
90 røyster
3,8 %
44 røyster
3,1 %
35 røyster
2,4 %
28 røyster
2,2 %
25 røyster
1,0 %
12 røyster
0,7 %
8 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 502 røysteføre i Hof.
65 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Hof
Fylkestingsval