Valresultat 2019

Holmestrand

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,2 %
1046 røyster
29,5 %
989 røyster
11,5 %
385 røyster
9,8 %
327 røyster
5,6 %
187 røyster
3,9 %
131 røyster
3,7 %
123 røyster
2,3 %
77 røyster
1,8 %
61 røyster
0,7 %
25 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval