Valresultat 2019

Holmestrand

Botne
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

34,7 %
441 røyster
25,8 %
328 røyster
13,0 %
165 røyster
8,3 %
106 røyster
5,3 %
68 røyster
4,9 %
62 røyster
4,2 %
53 røyster
2,4 %
30 røyster
1,0 %
13 røyster
0,5 %
6 røyster

Ikkje førehandsrøyster

Resultata på denne sida inneheld ikkje førehandsrøyster fordi dei vert talde samla for kommunen.

Visste du at ...

Det er  2 651 røysteføre i Botne.
61 %har røysta

Sjå resultata i nabokretsane

Botne
Fylkestingsval